Betydelsen av ytskiktet

Ytskiktet på ett akustiktak är viktigt på många sätt.

För ögat

Ett akustiktak utgör ofta den största ytan i ett rum, vilket påverkar känslan i rummet. Ibland är taket en del av designupplevelsen och ibland bara ett bakgrundselement. Men ytan är synlig och den är därför en viktig del av rumsupplevelsen.

För örat 

The surface is of vital importance for a room’s acoustics, as it affects the degree of sound energy that is transmitted or reflected. The amount of sound energy absorbed by an acoustic ceiling is related to the board’s thickness, density, surface porosity and structure.  

För själen

Med slutanvändarens funktionella och känslomässiga välbefinnande i fokus är akustisk komfort och en bra ljudmiljö av största vikt i ett rum. Akutex™ Surface Technology såväl som våra andra ytskikt är en del av en helhet som ger slutanvändaren bästa möjliga komfort. Vår mission för framtiden har också en vidare betydelse – hushållningen med jordens resurser.