Luftgenomsläpplighet

Air permeability icon

I vissa utrymmen, till exempel renrum, krävs det att lufttrycket kontrolleras.

En del av Ecophons produkter är konstruerade för att begränsa luftläckage vid tryckskillnader. De angivna värdena gäller för tryckskillnader upp till 50 Pascal (Pa), både över- och undertryck, vid installation enligt tillhörande M-skiss.