Kemisk beständighet

Chemical resistance icon

Vissa av Ecophons produkter är utvecklade för att tåla vanliga rengörings- och desinfektionsmedel. 

Produkterna har blivit exponerade för rengörings- eller desinfektionsmedel upprepade gånger, och utvärderats enligt ISO 11998:2006 (Bestämning av härdighet mot våtnötning samt rengörbarhet). Testerna utförs med en mjuk microfibertrasa tillverkad av minst 70 % polyester.

Listan över testade kemikalier finns på produktsidorna på ecophon.se.

Kontrollera alltid produktens produktdatablad för att säkerställa dess kompatibilitet med de beskrivna rengöringsmetoderna.

Se alltid till att korrosionsklassen på bärverket är kompatibelt med önskad  rengöringsmetod och rengöringsprodukter.