Slagtålighet

Impact resistance icon

Slagtåligheten för Ecophons produkter testas enligt EN 13964:2014(Undertak) och  DIN 18032-3 (Väggabsorbenter).

Båda metoderna har en fördefinierad boll som skjuts mot produkten. Bollens egenskaper, tillämpad hastighet och klassificeringssystem skiljer sig dock beroende på standarden.

Undertak testas och klassificeras enligt tabellen nedan:

Klass Träffhastighet (m/s) Rekommenderade områden
1A 16,5 +/- 0,8 Multisporthallar eller sporthallar där tuffa bollsporter som t.ex. handboll och tennis utövas. (Super G Plus).
2A 8,0 +/- 0,5 Gymnastiksalar och andra lokaler där mindre tuffa bollsporter spelas, så som volleyboll och innebandy. (Super G).
3A 4,0 +/- 0,5 Där lägre nivå av slagtålighet behövs, t.ex. i skolkorridorer och förskoleverksamhet. (Super G).


DIN18032-3 har bara en nivå av krav som produkten måste uppfylla.