Disclaimer för Saint-Gobain Ecophon AB produkter och tjänster

Disclaimer 

Denna information tillhandahålls kostnadsfritt i allmänt informativt syfte. Denna friskrivningsklausul är inte avsedd att strida mot några anspråk enligt tillämplig svensk lag, ej heller exkludera ansvar för frågor som möjligen kan komma att inkluderas under denna lag. 

Informationen är avsedd att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål och visar föreslagna lösningar för våra system. Tekniska data baseras på resultat erhållna under typiska testförhållanden eller från lång erfarenhet under normala förhållanden. 

Angivna funktioner och egenskaper för produkter och system är endast giltiga under förutsättning att instruktioner, principskisser, installationsguider, skötselanvisningar samt andra angivna villkor och rekommendationer tagits i beaktande och följts. Vid avvikelser från detta, t ex genom byte av specifika komponenter eller produkter kan Ecophon inte göras ansvarig för produkternas funktion, resultat och egenskaper. 

Alla beskrivningar, illustrationer och dimensionsangivelser i denna katalog representerar generella upplysningar och utgör inte del av något kontrakt. Ecophon förbehåller sig rätten att förändra produkterna utan föregående information. 

Informationen kan innehålla tekniska fel eller skrivfel eller andra typer av fel och oriktigheter. Ecophon tar inte på sig något som helst ansvar för någon av dessa typer av fel eller oriktigheter. 

Ecophon frånsäger sig alla avsvarsförbindelser angående att informationen på Ecophons hemsidor är oavbruten eller felfri, eller att informationen, mjukvara eller annat material som är tillgängligt från hemsidorna är fria från datavirus eller andra skadliga komponenter. 

Hyperlänkar till externa sidor eller källor tillhandahålls enbart för användarens bekvämlighet. Ecophon tar inget ansvar för, eller godkänner, någon information som återfinns i dessa externa sidor.