Integritetspolicy

Integritetspolicy

Saint-Gobain Ecophon AB (hädanefter “Ecophon”, “Vi”, ”Vår”, ”Våra” eller ”Oss”) ansvarar för att hela tiden hålla er personliga information säker samt att behandla denna i enighet med nationella lagar samt i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) instiftad av den Europeiska Unionen. 

Personlig information som vi samlar in, behandlar och sparar

För att kunna hjälpa er med tjänster och produkter på bästa möjliga sätt så samlar vi in information från er. Detta insamlande kan exempelvis ske i samband med:

  • Mässor
  • Kundsupport
  • Registrering av nyhetsutskick
  • Privata möten

Vi samlar inte in eller lagrar någon information utan att det finns ett gemensamt intresse för båda parter och/eller, nationella lagar kräver att vi sparar informationen.

Vi arbetar nära tillsammans med olika tredje parter för att kunna erbjuda olika produkter och tjänster som kompletterar de som vi tillhandahåller. De underleverantörer som vi delar er information med är begränsade i sin möjlighet att använda er information. De har inte rätten att använda er information på annat sätt än det syfte att erbjuda sina tjänster till oss och/eller er. Exempelvis, vi kan vara tvungna att dela era uppgifter med en producent för garantisyften. Vi ser alltid till att underleverantörer vi delar information med omfattas av sekretess- och säkerhetsförpliktelser som överensstämmer med vår praxis samt med gällande lagar.

Det finns även tillfällen då vi måste föra informationen vidare till tredje part för att kunna fullfölja våra åtaganden mot er. Exempelvis till transportör för att kunna leverera produkter. Vi kommer i största mån möjligt säkerställa att denna information hanteras på bästa och säkraste möjliga sätt.

Cookies

Här hittar du mer information angående vilka cookies som används på denna webbplats samt dess syfte.

Saint-Gobain Group Privacy Policy

För att se den kompletta internationella policyn för Saint-Gobain och alla dess enheter kan ni klicka på länken nedan:
www.saint-gobain.com/en/privacy-policy

Kontakt

Om du skulle ha några frågor angående denna policy, mer djupgående om hur vi hanterar personlig information eller generella frågor relaterat till personlig data och Ecophon hör av dig till dataprotection@ecophon.com eller skicka in din fråga/ärende genom att fylla i vårt formulär.