Åtaganden
och
framsteg

 
Ecophon är fast beslutet att vara först i vår bransch med att nå nollutsläpp genom transparens och innovation senast 2050. För att nå dit tar vi ledarrollen inom resurs- och avfallsminskning, återvinning och hållbar produktutveckling.
 

Ecophon bygger på bättre principer, material och transparens för att göra hållbarhet i vår bransch trovärdig igen. Vi tror att verklig hållbarhet inte har något att dölja.

Att arbeta enligt de allra högsta idealen i hela organisationen globalt är en naturlig del av vårt löfte "A sound effect on people". Och om vi vill att hållbarhet ska vara meningsfullt måste det baseras på ett ärligt förhållningssätt, höga ambitioner och goda avsikter.

Prestationer att vara stolt över

Att minska vår miljöpåverkan måste utgöra kärnan i vår affärsstrategi. Genom att ta hänsyn till allt från ekodesign av våra produkter till energi- och vattenförbrukning har vi kommit en bra bit på väg mot en nettonoll akustik.

Läs mer om våra prestationer i vår hållbarhetsrapport där vi presenterar omfattande redogörelser för vår utveckling mot hållbarhetsmålen för 2030.

Mål mot noll nettonollutsläpp

  • Vi har som mål att senast år 2030 uppnå 33 % mindre direkta utsläpp än 2017*
  • Vår målsättning är att helt fasa ut fossila bränslen på våra produktionsanläggningar senast 2025
  • Vår målsättning är att fram till år 2025 minska vattenutsläppen per producerad enhet med 80 % jämfört med 2010
  • Målet är 50 % mindre icke återvunnet avfall per producerad enhet 2025 jämfört med 2010

*Mål för Scope 1+2 fram till 2030: 33 % minskning (referensår 2017)

Close-up of acoustic panels in a pile
  • Vår målsättning är att bedriva forskning och utveckling med fullt fokus på hållbara tekniska lösningar och processer senast 2025
  • Vi siktar på att senast år 2025 ha i genomsnitt 55 % återvunnet innehåll i våra absorbenter
  • Vi siktar på att senast år 2025 ha minst 30 % återvunnet innehåll i våra plastförpackningar
  • År 2025 ska 85 % av våra produkter omfattas av både Material Health certificates (Cradle-to-Cradle) och Eurofins Indoor Air Comfort Gold – två certifieringar som uppnår kraven för gröna byggnader
  • 89 % av de sålda produkterna kommer att ha en egen, produktspecifik EPD senast 2025
arrow_forward

Återgå till startsidan för Hållbarhet