Återvinn Ecophon akustikplattor

Eftersträvar ni också hållbar byggnation? Ecophon vill som en del av tillverkningsindustrin inte bara ta ansvar för våra produkter och produktion. Vi är också noga med att minimera den effekt vår tillverkning har på oss människor och vår planet. Som ett led i detta arbete återvinner vi det material som blir över efter en installation eller vid nedmontering av akustikplattor som inte kan återbrukas. För att kunna bygga hållbart, tillhandahåller vi därför denna återvinningsservice.

SoundCircularity tog hem priset Årets cirkulära initiativ på Återvinningsgalan 2022. Juryns motivering löd: ”Den cirkulära tjänsten SoundCircularity innebär att överblivet mineralullsbaserat material som väggabsorbenter och undertak från bygg-, installations- och rivningsprojekt kan återvinnas i nya byggen i stället för att hamna på deponi.”


Enkel återvinning

  • Heltäckande service – vi hämtar och återvinner
  • Beräknad besparing på CO2ekv. och deponi
  • Återvinning av spill från nyinstallation och rivning
  • Certifikat på bevisad klimatbesparing
  • Bidrar till miljöcertifieringar och hållbarhetsmål

Heltäckande cirkulär service

Servicens steg är heltäckande och flexibla, vilket möjliggör enkel integrering av återvinningsservicen i alla era projekt. Ecophon tillhandahåller service-unika säckar som materialet samlas in i. Det leder till rena, säkra och tidseffektiva arbetsplatser, och ger er möjligheten att lättare nå era cirkulära mål.

Bevisad klimatbesparing

Ett certifikat utfärdas på mängden material som har återvunnits. Klimatbesparingen återges i minskad mängd CO2ekv. samt mängd material som undvikit deponi. Certifikatet kan utfärdas projektspecifikt eller över en period för er verksamhet eller organisation. Bevisad klimatbesparing beräknas genom LCA-kalkylering enligt EN 15804.

 

Jag vill veta mer om SoundCircularity

Ecophon skyddar dina personliga uppgifter: Läs mer om hur vi hanterar dessa