Cirkularitet i en säck

Återvinn Ecophon akustikplattor

Eftersträvar ni också hållbar byggnation? Ecophon vill som en del av tillverkningsindustrin inte bara ta ansvar för våra produkter och produktion. Vi är också noga med att minimera den effekt vår tillverkning har på oss människor och vår planet. Som ett led i detta arbete vill vi återvinna det material som blir över efter en installation eller vid en nedmontering av våra akustikplattor. För att underlätta insamlingen, tillhandahåller vi därför denna återvinningsservice.

 

Återvinning i 5 enkla steg

  1. Estimat på klimatbesparing
  2. Insamling av material
  3. Upphämtning
  4. Återvinning av material
  5. Certifikat på klimatbesparing

 

Heltäckande cirkulär service

Servicens steg är heltäckande och flexibla, vilket möjliggör enkel integrering av återvinningsservicen i alla era projekt. Ecophon tillhandahåller service-unika säckar som materialet samlas in i. Det leder till rena, säkra och tidseffektiva arbetsplatser, och ger er möjligheten att lättare nå era cirkulära mål.

 

Bevisad klimatbesparing

Ett certifikat utfärdas till er som bevis för mängden material som har återvunnits. Klimatbesparingen återges i minskad mängd CO2 i kilogram som projektet bidragit med. Certifikatet kan utfärdas projektspecifikt eller över en period för er verksamhet eller organisation. Bevisad klimatbesparing genom LCA-kalkylering enligt EN 15804.

 

Jag vill veta mer om SoundCircularity

Ecophon skyddar dina personliga uppgifter: Läs mer om hur vi hanterar dessa