Matsalar

Koppla av och njut av en måltid

I en matsal eller cafeteria ska människor kunna slappna av och njuta av både god mat och gott sällskap. Talarkomforten och höruppfattbarhet måste vara god så att alla, även personer med hörselnedsättning, kan delta i samtalen.

Den typiska matsalen består av en stor öppen yta med högt i tak. Om den lämnas utan akustisk åtgärd, kommer ljudet att studsa mot hårda ytor och skapa ekon som kommer att spridas i alla riktningar. Ljudnivåer kommer att öka, vilket skapar en mycket stressande och bullrig miljö.

Utmaning

  • Att hindra ljudnivån från att eskalera
  • Att korta ljudutbredningen och spridning av ljud till angränsande områden

Lösning

  • Ljudabsorbenter som täcker taket och flera av väggarna
  • Använd ljudabsorberande skärmar för att skapa rum i rummet och till att separera gångstråken från personer i matsalen
  • God lokalplanering; Placera matsalar en bit ifrån utrymmen med tyst verksamhet

Akustiska omständigheter

Rekommenderade produkter för matsalar

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98