Frihängande absorbenter i klassrum

Albert Schweitzer grundskola

Projekt: Albert-Schweitzer Primary School

Segment: Utbildning

Land/stad: Tyskland, Geldern

Arkitekt: Gelderner Bau Gesellschaft mbH

Installatör: Brinkmann GmbH

Fotograf: HG Esch Photography

Produktionsår: 2023

Skolan

Albert-Schweitzer Community Primary School i Geldern är en av sju grundskolor i en liten stad med 34 000 invånare och har sedan år 2011 godkänts som en certifierad UNESCO-skola, som strävar efter hållbar utbildning och uppfostran. Den är en föredömlig förespråkare för inkludering, integration och miljöskydd.

För närvarande går cirka 180 elever i skolan. I årskurserna 1 till 4 får barn med olika särskilda utbildningsbehov lämpligt pedagogiskt stöd och undervisas i tyska som andraspråk.

Byggandet av skolan

Planeringen och genomförandet av byggprojektet på Albert-Schweitzer-skolan sköttes av Gelderner Bau Gesellschaft mbH, närmare bestämt Ernst-Christin Gerats som arkitekt och Jan Spickmann som byggnadsingenjör. I samarbete med specialiserade planerare tog projektet snabbt form. Den nya tillbyggnaden överlämnades i oktober år 2021 och det fullständiga överlämnandet med slutförandet av renoveringen av den befintliga byggnaden ägde rum i juli år 2023. Resultatet är en byggnad på ca 1200 m2 med nya klassrum och grupprum, en stor matsal och nya rum för heldagsomsorg.

Utmaningen

Alla som deltog i planeringen insåg snabbt att de speciella kraven på modern skola och undervisningskoncept innebar att rumsakustiken skulle spela en viktig roll för elever och lärare. För att skapa en välfungerande lärmiljö ur akustisk synvinkel måste akustiken uppfylla de krav som är förknippade med rummens syfte. Huvudfokus låg på att förbättra taluppfattbarheten.

Akustiklösningen

Den rätta akustiklösningen från Ecophon hittades i samarbete med Brinkmann GmbH som specialiserad entreprenör. Valet föll på Ecophon Solo™ Matrix akustiktak, som inte bara var den perfekta lösningen ur ett rumsakustiskt perspektiv, utan även av praktiska skäl. Tack vare de individuellt gångjärnsförsedda elementen garanterar det snabb åtkomst till installationerna i takets hålrum.