White, suspended acoustic ceiling in spacious hospital entrance with a seating area and a staircase leading up to the first floor

Nyköpings lasarett

Projekt: N55 - Nyköpings lasarett

Segment: Sjukhus

Land/stad: Sverige, Nyköping

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter

Installatör: Interoc

Fotograf: Anders Ebefeldt, Studio-E

Projektstorlek: 7,100 m2

Produktionsår: 2021/2022

Region Sörmland gav NCC uppdraget att bygga en ny vårdbyggnad vid Nyköpings lasarett, där bland annat en ny entré ska byggas. Den nya entrén passar bra in i miljön och kommer att bli ett stort lyft för hela sjukhuset och är cirka 10 000 m2.

Den nya vårdbyggnaden omfattar cirka 12 000 m2 och uppförs i åtta våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett. I byggnaden placeras sjukhusets nya huvudentré i två plan med café och apotek.

Vårdbyggnaden N55, kommer även inrymma en MR-enhet, vårdavdelningar och provtagningscentral. Byggnaden kommer länkas ihop med de befintliga huskropparna på sjukhuset. Den nya byggnaden blir en mycket viktig knutpunkt för sjukhuset, både för besökare, personal och drift. Klassningen på entrébyggnaden är Miljöbyggnad Guld, då den är byggd med hållbara material.