Sopra Steria

 

Projekt: Sopra Steria SE

Segment: Kontor

Land/Stad: Tyskland, Hamburg

Arkitekt: LÜTHJE SOETBEER ARCHITEKTUR Partnerschaft mbB

Planering/upphandling/arbetsledning: Stephan Lüthje/Simone Dreyer

Belysningskoncept: LÜTHJE SOETBEER ARCHITEKTUR Partnerschaft mbB

Akustikplanering: Ecophon/Lüthje Soetbeer Architektur

Byggföretag: Trockenbau Rushiti GmbH

Projektstorlek: 5 400 m²

Fotograf: Christian Wese Fotografie

Färdigställande: Mars 2020

 

God akustik ger effektivt kontorsarbete

Snabbare kommunikation, kortare beslutsvägar, dynamiskt samarbete: Det finns många fördelar med öppna kontorslandskap. Men det är viktigt att lokalerna dessutom erbjuder möjligheter till enskilt arbete som kräver hög koncentration. När Hamburgbaserade management- och IT-konsultbolaget Sopra Steria skulle bygga om sitt kontor lyckades man hitta rätt balans mellan dessa två parametrar. I samarbete med arkitektbyrån Lüthje Soetbeer skapades ett referensobjekt som uppfyller alla estetiska och funktionella krav på en modern arbetsplats. Steget från separata kontor till ett öppet kontorslandskap underlättades dessutom av ett starkt fokus på akustiska aspekter.

Ytor med många hörn och flexibla arbetsplatser

Arkitekterna skapade arbetsytor med många hörn som vetter ut mot den runda innergården. Varje våning har delats in i olika funktionsområden, som t.ex. vilo- och återhämtningszoner med rum för enskilda samtal eller gruppmöten, koncentrationszoner för individuellt arbete och kommunikationszoner för informella personalmöten. Bottenvåningen med reception, kafé och mötesrum skiljer sig såväl funktionellt som visuellt från de övriga tre våningsplanen, som har en identisk planlösning. Här finns kontorsarbetsplatser för upp till 70 personer per våning. Arbetsytorna är flexibelt utformade, och desk sharing-konceptet tillämpas med hjälp av ett överskådligt system för bokning av mötesrum och arbetsplatser. Biodynamisk belysning, ett nytt ventilationssystem och inte minst ett väl genomtänkt akustikkoncept bidrar till att skapa en produktiv och trivsam arbetsmiljö.

Rumsakustik enligt medarbetarnas önskemål

Sopra Steria involverade medarbetarna redan tidigt i beslutsprocessen. Ett projektteam på fem personer valde ut lämpliga glasväggar med monterade väggabsorbenter, som utgör visuella och akustiska rumsavdelare i de öppna kontorslandskapen.

format_quote

Även om buller uppfattas väldigt olika och akustik i allmänhet är en känslig fråga, är det viktigt att få med medarbetarna på båten.
Simone Dreyer, arkitekt

Alla skrivbord är utformade exakt likadant, för att kunna utnyttja kontorsytorna på ett flexibelt sätt och säkerställa smidiga arbetsrutiner. Det finns inga fasta telefoner, utan den externa kommunikationen sker uteslutande via mjuka klienter och headsets eller internt via Microsoft Teams.

format_quote

Efter en kort anpassningsfas har den nya kontorsmiljön fått ett väldigt positivt mottagande. Som så ofta vid förändringsprocesser var ungefär en tredjedel av användarna till en början entusiastiska, en tredjedel neutrala och en tredjedel lite mer tveksamma – men vi människor är vanedjur och anpassar oss snabbt, om förutsättningarna är de rätta.
Stephanie Meetz, förvaltningschef

Arkitekterna bestämde sig för väggabsorbenterna Ecophon Akusto™ Wall C/Texona. Ytskiktet Texona finns i olika färger, vilket gör att de blå, gröna och senapsgula nyanserna som används i det öppna kontorslandskapet passar fint ihop och samtidigt harmonierar med bottenvåningens starkare kulörer som Menthol och Cranberry. När det gäller akustiktaken ville man däremot skapa en lugn och enhetlig stil som dessutom passar bra till det biodynamiska ljuskonceptet. Därför föll valet på Ecophon Focus™ Ds – ett högabsorberande undertak med dolt bärverk som kan demonteras underifrån. Det gör att man alltid har enkel åtkomst till installationerna ovanför taket. Tillsammans skapar plattorna en enhetlig yta. Kombinationen av tak- och väggabsorbenter uppfyller alla krav enligt standarderna DIN 18041 och ASR A3.7 Lärm.

 

Utformning och genomförande

  • Flexibla arbetsplatser och utrymmen 
  • Anpassade företagsinterna arbetsprocesser
  • Koncentrationszoner med stora, öppna ytor
  • Grupparbetsbord och lounge-öar
  • Små mötes- och telefonrum i vilo- och återhämtningszonerna
  • Enskilda bås och ”multiboxar” för mindre gruppmöten
  • Grupper med ståbord samt kaffe- och vattenstationer (kommunikationszoner)
  • Biodynamiskt ljuskoncept