Ny enkät: Buller är vardag i svenska skolor

Buller är vanligt i skolan och skadar elevernas inlärning och hälsa. En av fyra svenska elever uppger att buller och störningar förekommer under de flesta lektionerna. En av fem går i skolor med en dålig inomhusmiljö som stör undervisningen. Det visar en ny rapport från oss på Ecophon.

Höga ljudnivåer och bristfällig studiero är vanligt i svenska skolor visar vår nya rapport. Rapporten är baserad på en enkät till högstadie- och gymnasieelever i Sverige, Nederländerna och Frankrike som genomfördes under slutet på 2021 samt den senaste PISA-studien.

Över hälften av Sveriges elever menar att ljudnivån i deras klassrum är hög, jämfört med en tredjedel av eleverna i Nederländerna och Frankrike. En dryg fjärdedel av de svenska eleverna säger att det förekommer buller och oordning under de flesta eller alla lektioner.

Det är oroande resultat. Barn är mer känsliga för buller än vuxna och ju yngre de är, desto mer sårbara är de. Eleverna har lite kontroll över hur skolan är utformad. Det är ett gemensamt ansvar för vuxna baserat på den lagstiftning som finns att skapa inomhusmiljöer som främjar studiero och inlärning.

format_quote

Det är miljön som utgör hinder för inlärning, inte eleven. Vi måste arbeta tillsammans för att undanröja dessa hinder.

 

Svenska rektorer underskattar problemet. Enligt rektorerna i senaste PISA-undersökningen går bara drygt var femte svensk elev i skolor där den fysiska inomhusmiljön, som inkluderar akustiska miljön, försvårar inlärningen. När eleverna i stället tillfrågas i vår enkätundersökning menar mer än dubbelt så många, över hälften, att höga ljudnivåer försvårar inlärningen minst en gång i veckan.

Buller skadar hälsa, undervisning och inlärning

Elever, lärare och barn med särskilda utbildningsbehov påverkas alla på olika sätt av en dålig ljudmiljö. Det kan handla om stress, försämrad inlärning och hälsoproblem som röstproblem. Bullriga matsalar gör också att många elever hoppar över lunchen.

Mer än varannan svensk elev får huvudvärk på grund av höga ljudnivåer minst en gång i veckan. Den stunden av återhämtning och avkoppling som skolmatsalen ska ge påverkas också negativt av buller. En av tre svenska elever förkortar lunchen minst en gång i veckan på grund av höga ljudnivåer och nära en fjärdedel hoppar över lunchen lika ofta av samma skäl.

Mer detaljerad info och djupare analys finns att läsa i vår rapport "A Sound Recovery for Schools" (på engelska).

 

Om undersökningen 

Enkätundersökningen riktades till högstadie- och gymnasieelever i Sverige, Nederländerna och Frankrike. Totalt 1017 elever besvarade undersökningen, varav 257 svenska elever. Den svenska delen av undersökningen genomfördes under januari 2022 med hjälp av APCO Insight genom en online-panel.