Akustisk forskning inom äldrevården

Dålig akustisk planering är inte bara irriterande, utan också ohälsosamt! Detta gäller särskilt för äldre som bor på vårdhem. Nicole van Hout forskar på akustik inom äldrevården. Hon hävdar att även enkla lösningar kan göra skillnad.
Forskning Sjukvård

För första gången undersöker forskarna akustikens betydelse inom äldreomsorgen, under ledning av Nicole van Hout. Hon är delägare i Level Acoustics, ett företag som har sitt ursprung i Institutionen för Byggteknik på Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna. Företaget medverkar i ett stort forskningsprojekt som är initierat av Utrechts högskola: Life enrichment care. Building physics interventions for the well-being of frail elderly.

Målet med projektet är att förbättra den fysiska miljön i syfte att förbättra livskvaliteten för de boende. Ett delmål är att fastställa akustiska riktlinjer eller regler som kan integreras i kraven för byggbranschen.

Utvecklingen av de nya riktlinjerna är oerhört viktig, enligt Nicole van Hout.  "Förhöjda bullernivåer påverkar vår hälsa i hög grad. Ljud består av kontinuerliga vibrationer av tryckvågor. Dessa tryckvågor påverkar stressnivån i kroppen. Det gäller både friska, unga människor och äldre, svagare personer, men har störst påverkan på de äldre".

format_quote

Bra akustik behöver inte vara särskilt dyr om den integreras i byggplanerna redan från början

Nicole van Hout

Nicole van Hout

Det är ett välkänt faktum att högt bakgrundsbrus orsakar stress, högt blodtryck, trötthet och sömnproblem. Inom äldrevården är dessa faktorer dock något man sällan tar hänsyn till. Men det tycker Nicole van Hout att vi borde, eftersom äldre som lider av demens är än mer mottagliga för sensorisk stimuli. Hon berättar att för mycket bakgrundsbrus kan orsaka stress, oro och till och med aggression hos dementa personer.

Ett annat problem är att äldre personer får svårare att uppfatta och förstå vad som sägs omkring dem när det är mycket ljud i bakgrunden.

– Vid 80 års ålder har omkring 64 procent nedsatt hörsel. Den medicinska termen för hörselnedsättning hos äldre personer är presbyakusis. Eftersom många äldre hör dåligt har de ofta svårt att uppfatta tal ur bakgrundsbruset och delta aktivt i samtalet. Så småningom kan det leda till social isolering och ensamhet.

De vårdorganisationer och universitet som deltar i Nicole van Houts forskningsprojekt har ett uppdrag. De är övertygade om att arkitekter och designers borde sluta låta akustiken komma i andra rummet!

– Att ta särskild hänsyn till akustiken borde inte ses som en lyx, utan som en nödvändighet.

Vid 80 års ålder har omkring 64 procent nedsatt hörsel

Vid 80 års ålder har omkring 64 procent nedsatt hörsel

Enligt Nicole van Hout behöver bra akustik inte vara särskilt dyr om den integreras i byggplanerna redan från början. Välj rätt undertak baserat på våra kunskaper om hur ljud påverkar människan.

– Ett ljudabsorberande undertak förkortar efterklangstiden. Detta förbättrar taluppfattbarhet markant.

Effekterna är både påtagliga och mätbara. Det finns flera akustiska parametrar som forskarna kan använda sig av: efterklangstid, taluppfattbarhet och ljudnivå.

– Organisationer som arbetar med äldreomsorg kan tydligt påvisa den akustiska förbättringen, säger Nicole van Hout. 

Forskningsprojektet ”Life enrichment care” beräknas vara slutfört i slutet av året.


Text: Aliëtte Jonkers

Foton: Petra Appelhof och Ingredientmedia.