Biofil design – hur naturen hjälper människor och företag att trivas

Aktivitetsbaserad design, människocentrerad design, biofil design. Det finns flera sammanflätade begrepp och metoder för att skapa roliga och produktiva arbetsplatser.

”Jag ser verkligen biofilisk design som ett övergripande paraply, mycket viktigare än bara en underavdelning av människocentrerad eller verksamhetsbaserad konstruktion, säger arkitekt- och Biophilia designern Oliver Heath.

Biophilia betyder kärlek till naturen. Det förklarar människans dagning till naturen och en önskan att vara i och runt den. Termen skapades av den tysk-amerikanska socialpsykologen Eric Fromm och populariserades av Edward O Wilson , en amerikansk biolog, på 1980-talet . Enligt idén om Biophilia har vi en genetisk koppling till den naturliga världen efter hundratusentals år av att leva i och som en del av naturen.

Fromm och Wilson upptäckte människors starka reaktion till naturen, och på samma sätt hur människan påverkas negativt genom att stanna i städerna.

Oliver_Heath_250px.jpg”Dessa är platser med en hel del stress och teknik, men en brist på karaktär. Anslutningen till naturen har en förmåga att minska stress och förbättra vår förmåga att återhämta sig. I huvudsak är biophil hur och varför vi älskar att vara i och runt naturen, säger Oliver Heath.

Biophilia idéer plockades upp av den amerikanska sociala ekologen Stephen Kellert. Han skapade ett ramverk av element som du kan ta med i byggnader för att förbättra den anslutningen till naturen, med tre viktiga områden:

1) Direkt koppling till naturen
Det handlar om att ha en direkt koppling till verkliga naturformer - växter, träd, vatten, frisk luft, mild rörelse, djur och till och med väder.

2) Indirekt koppling till naturen
Det är så vi härmar och framkallar en känsla av naturen genom att använda naturliga material, färger, texturer, mönster och olika tekniker.

3) Mänsklig rumslig respons (upplevelse av rymd och plats)
Det är så vi skapar utrymmen som är spännande, energiska och stimulerande, liksom utrymmen som är lugnande och avkopplande. Aspekter av detta inkluderar integrering av delar i helheter, övergångsutrymmen, rörlighet och väg-sökning.

“Vi behöver alla dessa funktioner för att skapa framgångsrika byggnader. Biofil design handlar om att välja olika mönster inom dessa tre områden för att hjälpa dig leverera de avsedda funktionerna till arbetsutrymmet, förklarar Oliver Heath.

format_quote

I grund och botten betyder biofil hur och varför vi älskar att vara i och runt naturen.

Bevisat av många forskningsstudier

Efter att ha bott på savannen, i skogen eller vid havet för de mesta av mänsklighetens historia, befinner vi oss i städer, bullrigt och ohälsosamma utrymmen. Den biophiliska tanken är att ta in naturen som ett medel för att minska stress , bistånd återhämtning och förbättra den allmänna mentala och fysiska hälsan. Det finns flera fördelar med att skapa dessa positiva mänskliga tillstånd i många av de byggtypologier som är viktiga för våra liv. Oliver Heath säger att dessa fördelar har bevisats av många forskningsstudier under de senaste 30 åren, i alla slags byggnader.

“Eleverna lär sig bättre i naturligt ljus, patienter återhämtar sig snabbare och med mindre medicinering när de kan se naturen , och det finns bevis för att det förbättrar produktivitet, kreativitet och engagemang på kontor. Biophil design är en evidensbaserad strategi och en som alltför få arkitekter och designers känner till eller lärt sig om när de studerar.”

Han nämner hotell som ett uppenbart exempel.

“Om du åker på semester och bokar ett hotell som har två sidor, den ena med utsikt över staden och den andra stranden - vilken är den mest värdefulla? Tja, det är ganska uppenbart att stranden är en de flesta föredrar och kommer att betala mer för.”

Titta på det långsiktiga värdet

Naturligtvis, Olivers inställning till Biophilia är inte designen alltid utan allas uppmärksamhet, åtminstone inledningsvis. Han möter en hel del motstånd genom oförmåga att korrekt värde god design , alltför stort fokus på kortsiktiga kostnader och mäta en byggnads framgång helt enkelt på tidsramen och budget.

“Unless we undertake pre- and post-occupancy evaluations using both quantitative and qualitative research, how will we ever truly understand the value that our buildings and good design can have on us and the biggest cost element for businesses – their staff?”

Om vi inte åtar före och efter utvärderingar med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa forskning, hur ska vi någonsin verkligen förstå det värde som våra byggnader och god design kan ha på oss och den största kostnadsfaktorn för företag och personal?

Oliver betonar hur viktigt ett helhetsgrepp är när renovering eller bygga kontor görs.

"Det är det långsiktiga värdet du bör titta på. Det handlar om att locka människor, hålla dem produktiva, glada och friska, och se till att de inte vill lämna. I själva verket 90 procent av de driftskostnaderna för ett företag är dess personal. Varje gång en anställd lämnar, som forskning antyder, kostar det 2,5 gånger deras lön att ersätta dem.”

“För länge har vi tagit ett tillvägagångssätt där design handlar om att uttrycka företagsidentitet, vare sig det är makt, rikedom, status eller skala. Men biophil design har man ett mycket mer inneboende tillvägagångssätt. Det syftar till att hjälpa människor att vara i bästa möjliga tillstånd att utföra de uppgifter som begärs av dem - vara så glad som mojigt, skapa lugn, avslappning, kreativ, kommunikativ eller produktiv - för att hjälpa dem att fokusera och att leverera på sina uppgifter.”

Både fysiska och psykologiska effekter

Det finns en hel del begrepp och termer kring arbetsplatsen business: aktivitetsbaserad konstruktion, Biophilisk design - centrerad design för att plocka några. För en icke-expert verkar det inte som om alla dessa tillvägagångssätt är sammanflätade och fokuserar på i princip samma saker.

"Det finns en hel del begrepp och termer kring arbetsplatsen business: aktivitetsbaserad konstruktion, Biophilisk design - centrerad design för att plocka några. För en icke-expert verkar det inte som om alla dessa tillvägagångssätt är sammanflätade och fokuserar på i princip samma saker.

”Jag skulle kunna hävda att Biophilisk design är en undertoning av mänsklig - centrerad design. Men jag ser faktiskt biophilisk design som ett övergripande paraply, mycket viktigare än att bara vara en underliggande faktor. Med biophilisk design finns det inte bara fysiska utan också psykologiska fördelar. Du går in i en byggnad och ser en vägg av växter och grönska, du får en visuell känsla: att växter kan överleva här, kanske jag kan! Och precis som växterna kommer jag att blomstra.”

Bombad av buller

Oliver pratar mycket om evolutionen och hur alla våra sinnen är kopplade till naturen, inte minst vår hörsel. Under de tuffa tusentals åren har vi använt öronen för att lyssna på både hot och möjligheter. När en kvist i skogen knäcks innebär det fara. Ljudet av rinnande vatten betyder att dricka finns inom räckhåll.

“Idag, på jobbet blir vi bombarderade med buller: trafik, telefoner, textmeddelanden, människor som knackar på tangentbord eller det kan vara ett samtal i närheten. I ett stort kontor med öppen planlösning kan vi inte bara förvänta oss att alla kan hantera det.”

Därför är det absolut nödvändigt att få akustiken rätt, betonar Oliver.

“Dålig akustik är enormt skadligt för alla typer av byggnader. Men ändå är det en sak som så många designers tenderar att inte tänka på förrän projektet är klart.”

Lägg till ett nytt ljudlager

Bortsett från att få akustiken är rätt och minska efterklangstiden, Oliver och hans team är intresserad av hur man kan lägga ytterligare ett lager av ljud, ett lager som får oss att må bra.

“Att ha ett positivt akustiskt lager ovanpå kan vara mycket fördelaktigt, särskilt ljudet av friskt, rinnande vatten. Det tenderar att maskera ljudet av tal, så det kan faktiskt hjälpa människor att minska distraktion och arbeta bättre, med mindre fysisk och mental stress. Men du måste fördubbla sinnena - för att se till att människor kan höra och också se vattnet. För här man det bara så kan vi människor tror att en ledning gått sönder eller annat problem uppstått. Och det kan vara problem, ” skrattar Oliver Heath.

Toalettproblem eller inte. Med lyckligare, friskare och mer produktiva människor som en nettoeffekt av biophilisk design, är det inte dags att vi öppnar våra dörrar för naturen?

Läs mer om biofil design på oliverheath.com
Eller lyssna på avsnittet om biofil akustik på The Quiet Mark Podcast.

 

Text: Lars Wirtén
Photos: Oliver Heath Design