Tydlig kommunikation i Lübeck

Patienternas liv hänger på sjukvårdspersonalens skicklighet och fokus. Tydlig och exakt kommunikation är ovärderlig och universitetssjukhuset Schleswig-Holstein i Lübeck i Tyskland har beslutat att skapa optimala förutsättningar för det.
Fallstudie Sjukvård
Dr Sebastian Wolfrum

Dr Sebastian Wolfrum på University Medical Center Schleswig-Holstein

– Resultatet blev en otroligt lugn arbetsmiljö som främjar och underlättar det arbete som våra läkare och sjuksköterskor utför, säger läkaren Sebastian Wolfrum.

Som överläkare för akutmottagningen vid universitetssjukhuset Schleswig-Holstein i Lübeck är han mycket nöjd med den nya avdelningen. Den tillfälliga lösningen – en modultillbyggnad – kommer så småningom att ersättas av en ny huvudbyggnad som även kommer att rymma akutmottagningen.

Under tiden har en komplett extra avdelning byggts på övervåningen i den tillfälliga byggnaden, som uppfördes på bara sex månader och är helt nedplockningsbar.

Även om det är en kortsiktig lösning har arkitekterna, sjukvårdspersonalen och patient-representanterna vägt in ljudmiljön som en viktig faktor när byggnaden planerades.

– Behovet av lugn och avskildhet visade sig snart vara en av de viktigaste faktorerna vid utformningen av lokalerna, säger Sebastian Wolfrum. Därför har hela akutmottagningen optimerats akustiskt! Det gäller även de områden där patienterna vistas i väntan på vidare behandling eller provtagning.

format_quote

Vi har inte råd med några störningar eller missförstånd här. Om det finns en svag länk i kedjan kan det lätt äventyra hela situationen.

 

På akutmottagningen måste hela teamet hålla många bollar i luften samtidigt. När en patient kommer in ligger fokus på att ställa en diagnos och inleda en behandling. Medicinering, övervakning och hantering av rädslor och sorg ingår också i ekvationen. Sjukvårdspersonalen måste vara uppmärksam på hur patientens tillstånd förändras och samtidigt ta hand om och hjälpa familjemedlemmar och anhöriga.

– Det är en stressig och krävande situation och vi måste kunna kommunicera tydligt och lättförståeligt, så att vi kan ställa en diagnos och sätta in behandling så effektivt och snabbt som möjligt. Det är oerhört viktigt – vi har inte råd med några störningar eller missförstånd här. Om det finns en svag länk i kedjan kan det lätt äventyra hela situationen, säger Sebastian Wolfrum. 

Ett besök på akutmottagningen kan vara en skrämmande upplevelse för många patienter och innebär ofta en hel del smärta och känslor av oro.

– Ju mer vi kan eliminera onödiga stresskällor, desto bättre är det för patienterna, deras anhöriga och besökarna. Störande ljud (buller) kan vara en stresskälla, särskilt när man inte vet var ljudet kommer ifrån. Buller stör sömnen, och sömn är en viktig del i återhämtningen. Genom att vi minskar störningsmomenten främjar vi läkningen och förbättrar arbetsmiljön, säger Sebastian Wolfrum 

En rad studier har visat att en bra arbetsmiljö förbättrar både arbetets kvalitet och de enskilda medarbetarnas effektivitet. Buller nämns ständigt som den främsta störningsfaktorn vid arbetsuppgifter som kräver fokus och kommunikation. 

En brittisk studie har visat att över 80 procent av kommunikationen på akutmottagningarna sker ansikte mot ansikte eller via telefon. Om arbetsflödena på akutmottagningen störs eller påverkas av onödigt höga ljudnivåer ökar risken för missuppfattningar och felsteg.

– På den nya avdelningen hålls de onödiga störnings- och stressmomenten under kontroll. Kommunikationen blir lugnare och tydligare samtidigt som patientsäkerheten och välbefinnandet ökar. Det gör vårt jobb mycket enklare och är samtidigt bra för våra patienter!

Enligt Sebastian Wolfrum ska de psykosociala fördelarna för akutvårdspersonalen inte underskattas. Laganda och lojalitet är viktiga faktorer här. 

– Ju mindre tid vi behöver ägna åt teamrelaterade olikheter, desto mer tid kan vi ägna åt att behandla patienterna. Vården måste utvecklas och så även utformningen av vårdmiljön. En kontinuerlig utveckling för att skapa optimala arbetsförhållanden och återhämtningsmiljöer bör vara något som vi alla eftersträvar.

Foton: Hans Georg Esch