Densitet och partition - Nycklar till öppna kontorslandskap

En ny undersökning visar att cell kontor är den minst föredragna typen av arbetsplats. Öppna kontor visade sig vara den mest föredragna. Detta var ett resultat som förvånade Nigel Oseland, den brittiska psykologen och arbetsplatskonsulten som gjort undersökningen.

”Detta visar att öppna kontor inte är dåliga i sig. Vi har bra och vi har dåliga öppna kontor.”

Expertintervjuer Kontor

Nigel Oseland är en stark förespråkare för Bürolandschaft, eller anlagt kontor. Det är en arbetsplats baserad på öppen planlösning men utformad som ett landskap med mindre halvprivata områden, en del partitionering inklusive plantering, tysta avdelningar, brytningsutrymmen och så vidare. Undersökningen bekräftar hans övertygelse om det anlagda kontoret

Nigel_250px.jpg”Du kan jämföra det med energieffektivitet. Du kan inte spara kostnader genom att helt enkelt stänga av värme, ventilation och lampor. Dina energikostnader kommer naturligtvis att vara minimala. Men människor kommer inte att kunna arbeta effektivt, så du gör inte det. Vad ansvariga chefer eftersträvar är den optimala punkten där arbetsplatsen är bekväm nog att stödja människor" produktivitet vid den lägsta kostnaden. Det är exakt detsamma med rymden. Du kan helt enkelt inte klämma in fler människor bara för att det finns några kvadrat meter extra. Du måste hitta den ”The sweet spot”. Och jag är övertygad om att det anlagda kontoret ligger så nära den ”The sweet spot” som vi kan komma .”

Två viktiga variabler för upplevd kvalitet

Arbetsplats utformning täcker ett spektrum, med öppen - planlösning vid ena änden och privata kontor på den andra. Nigel Oseland pekar ut två nyckelvariabler som bestämmer den upplevda kvaliteten på arbetsplatsen: densitet och skiljeväggar.

”Under årens lopp har det funnits många artiklar som berättar för oss hur hemskt öppna kontor är. Vi hör att de inte är bra för någonting; de är till och med giftiga och gör oss sjuka. Jag tror att media hänvisar till dåligt planerade öppen - planlösning med hög densitet och dålig uppdelning. Men undersökningarna visar inte att öppen plan är sämre än någon annan miljö. Det beror helt på hur de är utformade med avseende på densitet och skiljeväggar. Och det är i sin tur relaterat till en kostnad.”

Det problem, enligt Oseland, är att begreppet öppna kontor har kapats av hög - densitet öppna ytor med rader av skrivbord, där kontorschefer försöker klämma in så många människor som möjligt för att spara lokalkostnader.

format_quote

Men undersökningar visar att öppna planlösningar inte är sämre än någon annan miljö. Det beror helt på hur det är utformat med avseende på densitet och uppdelningar.

Behovet av utrymme

”Vad de glömmer är att rummet är vår bästa vän. I pandemitider är det uppenbart: vi behöver utrymme för att minimera spridningen. Det är detsamma när det gäller ljud, luftkvalitet och förmåga att fokusera och koncentrera sig; utrymme behövs. Det hela kommer ner till densitet och partition.”

Men den enskilda kostnaden är egentligen inte ett rationellt argument mot att investera i en differentierad arbetsplatsdesign som är anpassad för både extrovert och introvert personlighet.

”Vi behöver bara fem procent förbättring i våra prestationer för att betala för våra byggnader” säger Nigel Oseland.

Chefer föredrar skrivbordsdelning

Hälften av de tillfrågade i undersökningen var chefer - som gör Nigel Oseland ännu mer förvånad om impopularitet på privata kontor.

”Egentligen föredrar chefer minst privata kontor. De föredrar agilt arbete och delat skrivbord, medan administration och stödpersonal definitivt inte gillar skrivbordsdelning. De behöver ett eget skrivbord. Men de gillar det anlagda kontoret och till viss del privata kontor.”

Forskare å andra sidan har en högre preferens för det privata kontoret.

”De vill inte öppna upp, men till viss del har de accepterat öppna kontor och smidigt arbete.”

Återigen är det anlagda kontoret att föredra av de flesta, oavsett roll, ålder eller personlighet. Så här rangordnas de olika typerna av arbetsplatser i undersökningen:

  1. Det anlagda kontoret.
  2. Agil arbets- / aktivitetsbaserad design.
  3. Hemarbete.
  4. Öppna kontorslandskap.
  5. Delning av skrivbord.
  6. Privata kontor.

Ett brett utbud av öppen - planlösning design

Undersökningen visar att det inte är någon mening med att diskutera ”öppen planlösning” som om det var en one-size-fits-all koncept. Idén om ett öppet kontor omfattar ett brett spektrum av olika utföranden och lösningar. Och olika namn för kontors design och koncept är inte nödvändigtvis så att de skiljer sig så mycket från varandra. De flesta lösningar, förutom privata kontor, består till viss del av öppen planlösning.

”Men när vi frågade om öppen planlösning tänker människor omedelbart på den negativa sidan av det, med hav av skrivbord utan faciliteter och inga skiljeväggar. Jag försöker använda termen anlagda kontor, eller Bürolandschaft, att hänvisa till en mer organisk och blandat utrymme, snarare än en ren öppen eller stängd plats.”

Leker med olika ord

Nigel Oseland säger att det finns en viss överlappning mellan de olika arbetsplatstyper som beskrivs i undersökningen. Till viss del beskriver de olika funktioner och aspekter snarare än olika mönster.

“Det anlagda kontoret beskriver den fysiska konstruktionen, medan smidig bearbetning eller aktivitetsbaserad konstruktion är ansluten till behov och hur du arbetar. Det är delvis ett sätt att spela med olika ord. Aktivitetsbaserade arbetsplatser och anlagda kontor är också öppna. Men om vi använder termen öppen planlösning, tenderar människor att bli avskräckta. För mig, är det viktiga att erbjuda människor val och ge dem ett kontor där de kan vara som mest effektiva.”

format_quote

Vi har sett fördelarna med en rörlig arbetsmiljö och ett öppet kontor i flera år. Nu har det blivit en mer brådskande fråga att tillämpa bästa praxis till verklig praxis.

Mer relevant än någonsin

Nigel Oseland var rädd att förändringen i förhållanden till följd av coronavirus skulle göra resultaten av undersökningen föråldrade. Men hans slutsats är att resultaten är mer relevanta än någonsin.

”Att ge val, flexibilitet, hemarbete och en lägre densitet anlagda kontor är ännu mer kritisk i dag än de var när vi genomförde denna studie. Jag hoppas kontorschefer drar rätt slutsats från det faktum att kanske 40 procent av personalen föredrar att arbeta hemifrån under pandemin: detta är en möjlighet att sänka densiteten. Vi har sett fördelarna med en smidig arbetsmiljö och ett anlagt kontor i flera år. Nu har det blivit en mer brådskande fråga att tillämpa bästa praxis i praktiken.”

 

 

Text: Lars Wirtén

 


Undersökningen Personal Office Preferences genomfördes av Nigel Oseland, Workplace Unlimited, på uppdrag av Herman Miller och Workplace Trends under första halvåret 2019. Cirka 700 enkätsvar mottogs från en bas på 4900 mottagare.

.