Ecophon tilldelas Cradle to Cradle Certified® Brons i version 4.0

2024-02-07: Ecophon har uppnått Cradle to Cradle Certified® Brons för sina glasullsprodukter som tillverkas i Norden, vilka täcker 70 % av Ecophons försäljningsvolymer. Ecophon är en av de första företagen att erhålla certifieringen enligt de nya, mer omfattande version 4.0-standarderna.

Ecophon, en global ledare inom akustisklösningar och en del av Saint-Gobain-koncernen, har uppnått Cradle to Cradle Certified® Brons för sina glasullsprodukter som tillverkas i Norden, vilka täcker 70 % av Ecophons försäljningsvolymer. Ecophon är ett av de första företagen att erhålla certifieringen enligt de nya, mer omfattande version 4.0-standarderna.

Ecophon är fast besluten att bli den första akustiktillverkaren med nettonollutsläpp av koldioxid och minskar nu ytterligare fotavtrycket från sina akustisklösningar och förbättrar sin produkttransparens. Genom att uppnå Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified) version 4.0-certifiering på bronsnivå har Ecophon visat exceptionell prestanda i fem hållbarhetskategorier: Guld i produktcirkularitet, Silver i materialhälsa, ren luft och klimatskydd, vatten- och markförvaltning samt Brons i social rättvisa.

Att vara ett av de första företagen att uppnå den striktare Version 4.0-certifieringen för sina produkter är en milstolpe som placerar Ecophon i framkanten av hållbar akustisk design, där miljömässigt och socialt ansvar kombineras med materialhälsa och kvalitet. De lätta glasullspanelerna är delvis tillverkade av återvunnet glas och kan återvinnas genom SoundCircularity, en prisbelönt1 återvinningstjänst som finns tillgänglig i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike.

Genom att välja produkter som följer C2C-principerna säkerställer man att materialen är säkra för människor och miljö, att de följer gällande regler och att de gynnar fastighetsvärdet. Att få ett Silver® C2C Certified Material Health Certificate™ för glasullsprodukter som tillverkas i Norden understryker Ecophons engagemang för kemisk säkerhet och låga utsläpp, en välkänd egenskap hos deras glasullssortiment. Materialhälsa är särskilt viktigt för inomhusklimatet i utrymmen som kontor, skolor och vårdinrättningar. Certifieringen kommer att ersätta Ecophons arbete med Health Product Declarations (HPD) i relevanta regioner, vilket ger en mer omfattande bedömning av hållbarhets- och hälsoeffekterna av deras produkter.

"Vi är hedrade över att bryta ny mark genom att uppnå Cradle to Cradle Certified® Bronze enligt de strängare kriterierna i version 4.0. Detta är ett erkännande av vår helhetssyn på hållbarhet och vår långa historia av att använda säkra ingredienser och återvunnet innehåll i våra produkter. Vi är stolta över att inte förlita oss på klimatkompensation för att nå netto noll, utan snarare ha en långsiktigt hållbar affärsmodell genom transparens och innovation", säger Ola Karlsson, FoU- och innovationsdirektör, på Saint-Gobain Ecophon.

Besök Ecophons nedladdningscenter för att se Cradle to Cradle Certified®-produkterna.

 

1SoundCircularity återvinningstjänst vann priset för Årets cirkulära initiativ på Återvinningsgalan i Sverige 2022.

 

Cradle to Cradle Certified® är ett globalt erkänt certifieringssystem för sin rigorösa bedömning av produkter utifrån hållbarhetsaspekter som hälsa, cirkularitet och ansvarsfull tillverkning. Cradle to Cradle Certified® är i linje med ledande Green Building-certifieringar som LEED och WELL, och verifieras externt av en tredje part och kräver omcertifiering vart tredje år.

Cradle to Cradle Certified® Version 4.0-certifieringen omfattar Ecophons produktionsanläggningar för glasullstak i Sverige, Danmark och Finland.