Så påverkar ljud och stress i sjukvården

Pernilla Svensson är legitimerad sjuksköterska i Klippan utanför Helsingborg i södra Sverige. Hon har arbetat i många olika sjukhusmiljöer de senaste 20 åren.
Människor och design Sjukvård

ECO for Sustainable Design har filmat när hon delar med sig av sina erfarenheter av arbetsmiljön i sjukvården. Du hittar ett urval av citat från videon nedan och videon längst ner på denna sida.

Om ljud inom sjukvården:

”Alltifrån teknisk utrustning, personal runtomkring mig, patienter, anhöriga, telefoner. Det är väldigt mycket ljud på en arbetsplats i sjukvården.”

Om tekniska hjälpmedel:

”Tekniska hjälpmedel inom sjukvården är nödvändigt idag, för det effektiviserar vår vård av patienterna. Samtidigt är de förknippade med massor av ljud och oljud, till exempel på en hjärtintensivavdelning där patienten är uppkopplad 24 timmar om dygnet. Det är ett ständigt pling och plong med blodtrycksmanschetter, temperaturmätare och mycket annat. Alla apparater vi använder idag är förknippade med ljud. Samtidigt är det ju nödvändigt.”

Om hur personalen påverkas av allt ljud:

”Det finns säkert risk att man fattar fel beslut. Du uppfattar inte ordinationerna, du blir stressad och kan få fysiska symptom som hjärtklappning och att du blir torr i munnen.”

format_quote

Mitt i allt detta förväntas man koncentrera sig, fatta rätt beslut, uppfatta rätt ordinationer och så vidare. Både patienter och personal påverkas av detta.

”Arbetsmiljön på en avdelning eller akutmottagning påverkas jättemycket av ljud. Jag är dock tveksam till att man som sjuksköterska faktiskt tänker på att allt ljud som omger en dagligen påverkar arbetsmiljön. Men om frågan väcks, blir man väldigt snabbt medveten om hur mycket det påverkar en.” 

”Ljudmiljön spelar väldigt stor roll får både patienter och personal. Speciellt på sjukhus, till exempel på en akutmottagning, där de flesta mottagningar har öppna kontorslandskap där alla ska samsas på samma yta. Det är datorer, sjuksköterskor, doktorer, patienter, anhöriga, teknisk utrustning i en enda vild kombination. Mitt i allt detta förväntas man koncentrera sig, fatta rätt beslut, uppfatta rätt ordinationer och så vidare. Både patienter och personal påverkas av detta.”

Om att använda rösten som ett medicinskt hjälpmedel:

”En röst kan ha såväl positiv som negativ påverkan på en patient. Om man pratar lugnt och stilla, tänker på att sänka rösten, inte prata för högt, inte ha så gäll röst och tala mer dämpat, då har det en lugnande och trygg inverkan på patienten.”

Om att ljud kan användas terapeutiskt:

”I sjukvården använder man sig av ljud även på ett positivt sätt. I exempelvis ett väntrum kan man ha behaglig bakgrundsmusik som får patienten att känna sig mer bekväm och avslappnad. I samband med vissa röntgenundersökningar som kräver att patienten ska ligga stilla länge, kan man erbjuda hörlurar med musik som patienten själv kan välja.”

Om att engagera personalen i ett byggprojekt:

”Man skulle kunna låta personal som arbetar varje dag på olika avdelningar vara delaktiga i samband med ombyggnader och renoveringar. Det hade säkert gett väldigt bra resultat.” 

arrow_forward

Se fler intervjuer med Pernilla Svensson

Foto: Lars Jansson