Den läkande miljön växer inom vården

Massor av naturligt ljus, en grön miljö, minskad bullerrelaterad stress och ökad användning av hållbara material. Läkande miljöer får allt större uppmärksamhet inom vården. 
Människor och design Sjukvård
Philip van Klaveren

Philip van Klaveren, fastighetschef på det nederländska sjukhuset Meander Medical Centre 

Nyligen öppnade sjukhuset Meander Medical Centre i Amersfoort i Nederländerna har byggts helt enligt de här riktlinjerna. Tanken med planeringen och utformningen av sjukhuset är att den ska göra det lättare för patienterna att få den vila de behöver och främja återhämtningsprocessen.

format_quote

Den största skillnaden är den enorma mängden naturligt ljus som kommer in i byggnaden.

På ett seminarium som nyligen hölls på sjukhuset berättade flera experter om sina visioner om den läkande miljön. Philip van Klaveren, fastighetschef på Meander Medical Centre, förklarade hur deras sjukhus skiljer sig från andra:

– Den största skillnaden är den enorma mängden naturligt ljus som kommer in i byggnaden. Det hjälper patienterna och besökarna att orientera sig och skapar en känsla av rymd. Vi vill att sjukhuset ska andas gästfrihet. Därför har vi endast enkelrum, och väntrummen är bekvämt inredda och välkomnande.”

Bullerreducering
– Att sänka de höga ljudnivåerna är viktig i läkande miljöer. Dels är det en fråga om medvetenhet, om personalen blir medvetna om sina beteenden kan de skapa nya normer för hur mycket verksamheten och kommunikationen får låta. Dessutom planerar vi flödena så att transporter av gods och patienter inte sker inom syn- eller hörhåll för andra patienter och besökare. Det skapar en välkomnande och patientvänlig miljö, säger Philip van Klaveren.

Arkitekt Dorte Kristensen

Arkitekt Dorte Kristensen

Arkitekt Dorte Kristensen representerade Atelier Pro, företaget som står bakom Meander Medical Centre. Det var en stor utmaning att bygga ett sjukhus med en läkande miljö.

– Men jag är väldigt stolt över resultatet. Trots sin storlek på över 100 000 kvadratmeter är det enkelt och intuitivt att orientera sig i sjukhuset utan färgade linjer att fälja i golvet! För mig betyder ett sjukhus med en läkande miljö att man tar patienterna på allvar. Det är viktigt att erbjuda en valmöjlighet. Därför går det till exempel att öppna fönstren i enkelrummen! Frisk luft och en känsla av rymd – att våga ge patienterna vad de behöver!

Mer forskning behövs
Irene Jongerden, forskare vid universitetssjukhuset i Utrecht (UMC Utrecht), berättar att forskarna ännu inte vet i vilken utsträckning en läkande miljö verkligen bidrar till ett snabbare tillfrisknande.

– Forskning som vi har gjort på intensivvårdsavdelningen (IVA) på UMC Utrecht visar att patienter och anhöriga är mer nöjda i en sådan miljö. Nya IVA har enkelrum med lägre ljudnivåer, vacker utsikt och artificiellt ljus med justerbara färgtoner och är dessutom bättre anpassat för de anhöriga.

Irene Jongerden, forskare vid UMC Utrecht

Irene Jongerden, forskare vid UMC Utrecht

 

 

format_quote

Patienter och anhöriga är mer nöjda i en läkande miljö

 

Nöjdheten mättes med hjälp av frågeformulär.

– Poängen för atmosfär, trivsel och lugn är nu betydligt högre än på gamla IVA. Jag hoppas att fler forskare kommer att studera hur miljön påverkar välbefinnandet och nöjdheten hos patienter och anhöriga. Resultatet av vår studie är lovande, säger Irene Jongerden.

 

Text: Aliëtte Jonkers

Foto: Ingredient Media