Effekten av buller i skolan - En forskningssammanställning

Ljudnivån i skolor kan vara extremt hög. Det kan få negativa effekter på lärare och elever. Och ljudabsorbenter har en viktig roll i att dämpa ljudnivån. Men hur stora effekter och i vilken utsträckning?

I den här forskningssammanställningen utforskar aktuella vetenskapliga bevis som visar vilken inverkan den akustiska miljön spelar för elevers lärande, beteende och kognition.
Viktigt är att den också tar hänsyn till hur de med ytterligare lyssningsbehov påverkas.

I den här forskningssammanställningen kan du läsa mer om följande punkter:

  • Hur dåliga är ljudnivåerna i skolorna egentligen?
  • Vad är hälsoriskerna för lärarna med undervisning i bullriga miljöer?
  • Påverkar buller elevernas inlärningsförmåga och beteende?
  • Kan förbättrad akustik leda till bättre testresultat och engagemang i klassrummet?
  • Hur påverkas barn med särskilda lyssningsbehov av den akustiska miljön?
  • Vad kan vi göra för att skapa mer inkluderande klassrum?
format_quote

Tänk om lärarna kunde fokusera helt på undervisningen i stället för att behöva se till att alla är tysta och lugna, så att eleverna kan koncentrera sig på skolarbetet under längre perioder.