Bullerpåverkan på arbetsplatsen – en forskningssammanställning

Sätt dig in ett arbetsplatsrelaterat fenomen, buller. En djupdykning i produktivitetsaspekten när det gäller hörseln, ifrån ett ljud- och miljöpsykologiskt perspektiv.

Utforska det multikomplexa i varför ljuddesign bör ses som en organisatorisk hävstång, snarare än ett problem. Vi har med denna forskningssammanställning kartlagt de positiva resultaten när det kommer till multitasking i en arbetsuppgift, med fokus på att ljud påverkar oss människor.
Med vetskap om att ljud påverkar oss, guidar den här sammanställningen dig igenom, några av dessa ljudeffekter som berör oss:

  • I arbetsplatsundersökningar så har buller toppat klagomålslistan i decennier
  • Buller kan härledas till sjukfrånvaro
  • Blandat tal i öppna utrymmen skapar distraktioner och stjäl fokus
  • I vår hjärna, tankebearbetning och minnet påverkas
  • Prestation
  • Vår relation till ljud, från ett psykakustiskt perspektiv

Ladda ner sammanställningen nedan, eller kontakta oss för mer information.