Ljudminskning på neonatalavdelningen

För tidigt födda spädbarn (prematurer) utsätts ofta för skadligt höga ljudnivåer under sjukhusvistelsen. Neonatalavdelningen på universitetssjukhuset i Umeå är ett exempel på motsatsen
Forskning Sjukvård

− De för tidigt födda barnen med sina växande hjärnor är extra känsliga för starka ljud. Trots det genererar neonatalavdelningar ofta alldeles för höga ljud från apparater, larm och röster. Dessutom vibrerar en kuvös som en trumma som förstärker ljuden utifrån, säger neonatalsjuksköterskan och medicine doktor Johannes van den Berg.

Det är bullrigt på neonatalavdelningar – buller som går rakt in i de små, spädbarnens känsliga öron. Det leder till att pulsen och blodtrycket går upp, de sover sämre och glömmer att andas. I det känsliga skede de befinner sig i kan det leda till så allvarliga följder som hjärnblödning!

Det kanske mest extrema exemplet på utsatthet är när prematurerna måste flygas i helikopter eller flygplan för att få akut vård. Något som inte är helt ovanligt i glesbygdens Norrland.

Neonatalsjuksköterska och medicine doktor Johannes van den Berg

”En bättre ljudmiljö i neonatalvården är en kunskaps- och attitydfråga”, säger Johannes van den Berg”, neonatalsjuksköterska och medicine doktor på Universitetssjukhuset i Umeå i norra Sverige

format_quote

Föreställ dig att ha en gammal dammsugare på en meters avstånd från örat

− De utsätts för genomsnittliga ljudnivåer på runt 90 decibel. Föreställ dig att ha en gammal dammsugare på en meters avstånd från örat. Den genererar ändå bara 80 decibel, säger medicine doktor Johannes van den Berg, och tystnar en stund.
− Personalen i transportteamet bär hjälmar med öronskydd, medan spädbarnets öron ofta ligger totalt oskyddade i kuvösen.

Studier visar att de genomsnittliga ljudnivåerna på neonatalavdelningar ligger långt över de 45 decibel som ledande American Academy of Pediatrics rekommenderar. Barn som legat på en neonatal intensivvårdsenhet löper därför flera gånger högre risk att få permanenta hörselskador jämfört med fullgångna barn!

Det här tog neonatala intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i Umeå fasta på när man renoverade 2010. Här finns en avdelning som är rymlig och mer ljudvänlig för de för tidigt födda barnen.

I den gamla avdelningen på 35 kvadratmeter vistades i genomsnitt tre till fem spädbarn med sina föräldrar, personal, apparater och larm.
− Den gamla lokalens ljudreflekterande plåttak bidrog också väsentligt till den höga ljudnivån, säger Johannes van den Berg.

Den gamla neonatalavdelningen i Umeå

Den gamla neonatalavdelningen i Umeå var belamrad med larmande apparater i barnets omedelbara närhet

Den nya neonatalavdelningen i Umeå

Den nya neonatalavdelningen i Umeå erbjuder en betydligt mer stillsam miljö för de för tidigt födda barnen

I den nya avdelningen på 86 kvadratmeter vistas varje spädbarn med sin familj i en avskärmad miljö. Innertaket är ett ljudabsorberande akustiktak. Apparater med många falsklarm har minimerats och resten av apparaturen står så långt bort det går från barnets öron. 

Administrativa kontorsutrymmen och övernattningsrum ligger på så stort avstånd från avdelningen som möjligt. Trafiken av besökare och annan sjukhuspersonal har begränsats. Avdelningen har också lagt om sina rutiner att samordna vård och undersökningar av spädbarnet för att minimera påverkan och ge barnet mer vila.

− Vi upplever att ljudnivåerna på vår avdelning har minskat radikalt och stressar både bebisar och personalen mindre idag, säger Johannes van den Berg. 

Se Johannes van den Berg föreläsa om ljud i neonatalvården:

 


Källa: 
Neonatalsjuksköterska och medicine doktor Johannes Van den Berg 

Text: Fredrik Sieradzki 

Foto: Elin Ohlsson och Johannes Van den Berg