Smaken av ljud i Milano

Tänk dig att du arbetar som kock i ett skolkök. Du anstränger dig verkligen för att maten ska smaka gott, med bra råvaror, örter, kryddor och massor av kärlek.

Men gästerna är ändå missnöjda. Vad gör du då? Testa akustikpaneler. Matsalen på Leonardo Campus vid universitetet Politecnico di Milano är ett bra exempel på att det kan få maten att smaka bättre.

”Tasting sound” är ett forskningsprojekt som Politecnico di Milano har utvecklat inom ramen för ”avancerad akustisk ekologi”. Idén kommer från forskning kring matmiljöer. Det har visat sig att dålig akustik inte bara påverkar gästernas psykiska och fysiska hälsa, utan dessutom hur de tycker att maten smakar.

– Det finns två grundläggande sätt att hantera det här problemet. Först har vi det traditionella perspektivet, där man enbart tittar på rent akustiska parametrar, som efterklangstid. Sedan har vi det holistiska perspektivet. Här tar man dessutom hänsyn till användarnas subjektiva uppfattning, förklarar Andrea Giglio. Han är arkitekt och doktorand vid Politecnico di Milano och samordnare för ”Tasting sound”-projektet.

Till en början var det tänkt att man skulle förändra ljudmiljön i matsalen på Leonardo Campus utifrån det holistiska perspektivet. Problemet var att det var alldeles för tidskrävande.

– För att det skulle gå snabbare skapade vi ett bra digitalt flöde mellan prestanda och geometri, berättar Andrea Giglio.

Digitaliserad miljö

Det första steget var att använda en speciell algoritm för att digitalisera miljön. Det bidrog till att skapa ett samband mellan geometri, akustik och ljuduppfattning, i en och samma digitala modell.

– Därmed kunde vi definiera ett antal möjliga lösningar med hänsyn till akustiska krav, människors uppfattning, estetik och monteringsaspekter. Bland över 20 lösningar valde vi sedan ut en med hjälp av algoritmen.

Undersökning av människors subjektiva uppfattning

För att undersöka människors subjektiva uppfattning tog Andrea och forskningsteamet fram en enkät med 30 frågor. Syftet var att ta reda på hur nöjda användarna var med olika faktorer som:

 • ljudmiljö
 • tillgängliga sittplatser
 • belysningskvalitet
 • matsalens placering
 • möjlighet till enskilda samtal
 • möbler
 • städning
 • temperaturkontroll
 • luftcirkulation i matsalen

– Vi lyckades skapa olika profiler bland användarna baserat på hur känsliga de var för ljud, från låg till hög känslighet. Därmed kunde vi fastställa var i matsalen ljudmiljön uppfattades som tillfredsställande och identifiera de mest störande ljudkällorna, säger Andrea.

Frihängande ljudabsorbenter

Akustikplattorna i undertaket med traditionell bärverkskonstruktion byttes ut. Dessutom monterades frihängande ljudabsorbenter på fyra olika avstånd. Det gav både en dynamisk design och möjlighet att styra akustiken på olika sätt. Antalet paneler i anslutning till de mest störande ljudkällorna, som exempelvis köket, kunde därmed utökas.

– Tack vare den här förändringen kunde vi minska efterklangstiden med upp till 50 % vid 500 hertz, säger Andrea.

format_quote

Tidigare hamnade ljudmiljön på sista plats och matens kvalitet nästsist. Numera raknas båda dessa parametrar mycket högre.

Förbättring på alla områden

Enkäten genomfördes både före och efter åtgärderna och resultatet talar för sig självt. Tillfredsställelsen hade ökat inom alla områden.

 • 70 % av användarna tyckte att den nya miljön var mycket bra, även vad gäller taluppfattbarhet
 • Dessutom var de upp till 50 % mer nöjda med ljudnivån.
 • Människor som sitter vid samma bord kunde höra varandra bättre.

Före akustikåtgärderna valde många att sitta så långt ifrån köket som möjligt, men nu används alla delar av matsalen i lika stor utsträckning.

– Tidigare hamnade ljudmiljön på sista plats och matens kvalitet näst sist. Numera rankas båda dessa parametrar mycket högre, påpekar Andrea Giglio.

Det visar att kvalitativa akustikpaneler får maten att smaka bättre. Så om du någonsin äter i matsalen på Leonardo Campus i Milano och berömmer kökspersonalen efteråt, bli inte förvånad om kocken svarar: ”Åh, det är bara smaken av ljud!”.

 

Text: Lars Wirtén

 


Fotnot: Taket i matsalen på Leonardo Campus utrustades med panelerna Ecophon Solo och Hygiene panels.