White, suspended acoustic ceiling in radiology facility

Modulär röntgen i skidbacken

Röntgenverksamheten i Funäsdalen Hälsocentral har bedrivits under många år. Den har gett boende och turister i närliggande byar och skidorter möjligheten till nära och snabb vård. Den tidigare röntgenlokalen var för liten vilket innebar tillgänglighetsutmaningar vid hantering av sängliggande patienter och röntgenutrustningen var gammal. En ny röntgenutrustning upphandlades och MedicSolution fick i uppdrag att leverera den.

 

Det fanns behov av uppgradering av både lokal och utrustning. Därför gjorde regionen en upphandling under 2022. Lokal och utrustning handlades upp som en totalentreprenad med höga krav på arbetsmiljön och medicinteknisk utrustning. En upphandling som MedicSolution gick vinnande ur genom att erbjuda en prefabricated X-ray module.

– Vi valde att upphandla en totalentreprenör för att det är enkelt att bara ha en part att ha dialog med. Tack vare det behövde vi bara göra en upphandling och vi på regionen behöver inte vara en mellanhand mellan olika leverantörer. Riskerna för missuppfattningar minskar och vi sparade mycket tid för såväl oss själva som för hela projektet. Samarbetet med MedicSolution fungerade mycket bra, säger Tord Olofsson, Ingenjör Röntgen vid Region Jämtland Härjedalen.

MedicSolution tog fram anpassade lokaler som löste verksamhetens utmaningar under minst fem år med möjlighet att sedan flytta byggnaden till en ny Hälsocentral i regionen. Lokalen och utrustningen upphandlades av MedicSolution utifrån regionens kravställning och invigdes redan inför skidsäsongen 2022.

– När man tar sig an ett uppdrag som totalentreprenör för en så här komplex byggnation är det avgörande att ha inarbetade samarbeten med bra leverantörer för såväl byggmaterial, som utrustning och inredning. En röntgenlokal av den här storleken kräver en mycket specifik konstruktion och noga utvalda material, säger Kenneth Helgesson, Head of T&D and projects.

När MedicSolution tar fram sina prefabricerade moduler konstrueras de för att hålla i minst 50 år med samma kravställning som platsbyggda vårdbyggnader. Eftersom den prefabricerade byggnaden gjordes för röntgenverksamhet krävdes två millimeter bly i väggarna för att få fullgott röntgenskydd. Byggnaden och stommen är dimensionerad utifrån snözon 3,5.

Dessutom finns det tydliga krav på ljudnivåer vid röntgen. Tillsamman med Ecophon planerades materialvalet av ljudabsorberande undertak som var kompatibla med den modulära konstruktionen och uppfyllde de tekniska krav som ställdes.

En efterklangstid på <0,6 sekunder var minimikravet enligt gällande standard (SS 25268:2007+T1:2017) och med hjälp av ljudabsorberande material som minskar reflektioner av ljud sänks bullernivåerna, ljudutbredningen kortas och efterklangstidskravet uppfylls. Detta minskar oönskade ljud som kan upplevas som stressande för både patienterna med benbrott och personalen som utför koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Röntgenmodulen innebär en tvåfaldig vinst med en lugnare miljö för patienterna och, å andra sidan, en mer stödjande arbetsplats som tar hänsyn till hur vi biologiskt är utformade för att svara på ljud.

format_quote

Tack vare en gedigen erfarenhet från Ecophon och de lösningar som vi valde blev resultatet mycket bra och klarar med råge de krav som finns

Kenneth Helgesson, Head of T&D and Projects på MedicSolution

De material som används i en byggnad påverkar givetvis ljudet. Det är ofta möjligt att välja material som uppfyller sjukhusens hygienkrav samtidigt som de har ljudabsorberande egenskaper av högsta kvalitét. Det är en god idé att tidigt i planeringen av projekten ha ett fokus på att skapa behagliga ljudmiljöer eftersom sjukvårslokaler ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver, och så att de som vistas i lokalerna inte besväras av ljudet och så att erforderligt sekretesskydd upprätthålls, enligt SS 25268.

– Tack vare en gedigen erfarenhet från Ecophon och de lösningar som vi valde blev resultatet mycket bra och klarar med råge de krav som finns. Det har bidragit till att vi kunde leverera en riktigt bra produkt som vi är mycket stolta över, säger Kenneth Helgesson.

Produktionen startade under sommaren 2022 och inför skidsäsongen stod röntgenlokalen på plats och kunde användas. För att klara en så pressad tidplan krävs det att man prefabricerar byggnaden samtidigt som markarbetet görs. För MedicSolution var den totala genomförandetiden på 17 veckor där även projekteringen ingick och cirka fyra veckors arbete på byggarbetsplatsen där montage, testning och utbildning av röntgenutrustningen genomfördes. Detta gjorde att skidturisterna som kom till skidorterna i området kunde känna tryggheten av att det fanns nära vård om olyckan skulle vara framme.

format_quote

En funktionell och användarvänlig röntgen med bra ljudmiljö resulterar i en attraktiv arbetsplats där människor står i fokus

Maria Quinn, Global Konceptutvecklare för Vårdmiljöer på Ecophon

– Det är skönt att vi snabbt fick en ny fungerande och modern röntgenlokal så vi slapp vara beroende av transport till andra enheter. Vi vill kunna diagnostisera våra patienter här på plats för att snabbt ge rätt vård, säger Tord Olofsson.

En funktionell och användarvänlig röntgen med bra ljudmiljö resulterar i en attraktiv arbetsplats där människor står i fokus. Precis vad alla inblandade parter vill ha, avslutar Maria Quinn, Global Konceptutvecklare för Vårdmiljöer på Ecophon.