Vad man bör förvänta sig av en korrekt EPD

Många leverantörer tar fram EPD:er (Environmental Product Declaration). Men alla är inte likvärdiga. Många tas fram för produktfamiljer snarare än för individuella produkter. Det kanske görs för att spara kostnader. Men vi upplever också att det är ett sätt dölja dåliga hållbarhetsresultat för vissa produkter. Med ett medelvärde för hela familjen kan man gömma resultat som är svåra att förklara eller kalla för ”hållbara”.

Detta är anledningen till att vi förespråkar en övergång till branschgemensamma, standardiserade EPD:er för varje enskild produkt. Innan en sådan standard har implementerats arbetar vi för att du som kund ska förstå hur viktiga EPD:erna är för dig. Vi vill också hjälpa dig att skilja bra informationskällor från dåliga så att du kan skydda din investering, dina kunder och ditt anseende.

Här följer några av våra rekommendationer för vad man bör förvänta sig av en bra EPD:

  1. Den gäller endast för en produkt. En produkt-EPD tillhandahåller endast en livscykelanalys (LCA) som är specifik för just denna produkt. Om en livscykelanalys genomförs för en grupp av produkter blir resultatet ett medelvärde för alla produkter i samma familj, med följden att vissa av dem ser bättre ut än de borde.
  2. Den omfattar hela livscykeln. Var extra uppmärksam om någon del av produktens livscykel inte har undersökts. EPD:n ska omfatta miljöeffekterna vid råvaruutvinning, tillverkning, transport, installation och avfallshantering. Om något saknas kan det vara ett tecken på att produktens prestanda i något av stegen är problematisk.
  3. Den bygger på data från pålitliga källor. Titta efter en deklaration för specifika data. Det är din garanti för att resultaten från livscykelanalysen baseras på aktuella data från leverantören och inte på ungefärliga och opålitliga medelvärden från branschen eller globalt.
  4. Den äventyrar inte den tekniska prestandan. En EPD ska använda en ”funktionell enhet” som referenspunkt. Denna enhet används för att koppla miljöeffekterna till en viss teknisk egenskap. Därmed är det möjligt att jämföra miljöpåverkan hos liknande produkter och funktioner.
  5. Experttips... Om du är van vid att bedöma EPD:er kan du även titta närmare på datakvaliteten och resultatens variation. Detta är två ännu tydligare varningstecken för att livscykelanalysen är bristfällig eller vilseledande.


När allt kommer omkring är dina EPD:er en bekräftelse av den hållbarhetsprestanda som du och dina kunder förväntar sig och har betalat för. Det lönar sig att avsätta lite tid för att förstå deras syfte och bedöma deras kvalitet. Din leverantör ska alltid kunna tillhandahålla en korrekt och fullständigt redovisad EPD för alla individuella produkter. Om inte – varför då?