Hyllinge 2022-05-01

Giltighet

Priserna i våra prislistor gäller för poster om minst 5 000 kronor netto varuvärde per leveranstillfälle och leveransadress. För leveranser (avhämtning och företagspaket) mindre än 1 000 kronor tillkommer en expeditionsavgift på 300 kronor. För leveranser mindre än 5 000 kronor, men större än 1 000 kronor tillkommer en expeditionsavgift på 100 kronor. Leveransdagens priser gäller om ej annat överenskommits.

Fraktvillkor

Priserna gäller fraktfritt mottagningsort i Sverige, båt och flyg ingår ej, i poster om minst 30 000 kronor netto varuvärde (utgående från priserna i denna prislista) per lagerställe, leveranstillfälle och leveransadress. För leveranser mindre än 30 000 kronor tillkommer frakt enligt tariff angiven i tabellen ”Fraktavgift per fraktzon”, som finns nedan. 

Fraktavgift per fraktzon:

Fraktzon   Fraktavgift  
1 650 kronor
2 800 kronor
3 950 kronor
4 1050 kronor
5 1150 kronor
9 950 kronor

 

Avlastningsorter per fraktzon (alfabetisk ordning)
Klicka här för lista