Ecophon Acoustic Calculator rekommendationer

Allmänna råd och rekommendationer till Ecophon Acoustic Calculator.

Om den beräknade efterklangstiden T20 är för lång:

  • Använd absorbent med högre absorptionskoefficient
  • Komplettera med väggabsorbenter

Om beräknad taltydlighet C50 är för låg:

  • Använd absorbent med högre absorptionskoefficient
  • Komplettera med väggabsorbenter placerade att ta bort sena ljudreflektioner

Om beräknad Strength G är för hög:

  • Använd absorbent med högre absorptionskoefficient och/eller öka den totala absorptionsmängden

Om beräknad efterklangstid T20 vid låga frekvenser anses för lång:

  • Använd tjockare takabsorbent och/eller använd extra lågfrekvent absorbent ovanför det nedpendlade taket eller öka monteringshöjden.

Obs: Ecophons rekommendationer är baserade på vår erfarenhet fram till idag och kan komma att förändras i framtiden.