Ecophon Acoustic Calculator

{{err}}

{{ calculation.name }} {{ calculation.name }}
{{ calculation.applicationArea.header }}; {{ calculation.roomType.header }}
{{ calculation.date | date:'yyyy-MM-dd' }}

Jämförande beräkningar

Beräkning A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Beräkning B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Efterklangstid T20 (s) = Taluppfattbarhet C50 (dB) Strength G (dB)
A B A B A B
Diffus (Sabine) {{ comparison.result.a.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }}
Icke-diffus {{ comparison.result.a.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}
Ecophons rekommendation ≤ {{ comparison.result.a.T20.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.b.T20.recommendedValue | toFixed:2 }} ≥ {{ comparison.result.a.C50.recommendedValue | toFixed:2 }} ≥ {{ comparison.result.b.C50.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.a.G.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.b.G.recommendedValue | toFixed:2 }}

Efterklangstid T20 (s)

Beräkning A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus
Beräkning B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus

Taluppfattbarhet C50 (dB)

Beräkning A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus
Beräkning B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus

Strength G (dB)

Beräkning A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus
Beräkning B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus

Din data

Rumstyp {{ comparison.inputDataTab.applicationArea.header }}; {{ comparison.inputDataTab.roomType.header }}
Inredning Gles Normal Tät

Rumsdimension

Rumsgeometri Rektangulär Sluttande Oregelbunden
Längd {{ comparison.inputDataTab.dimensions.length | toFixed:2 }} m
Bredd {{ comparison.inputDataTab.dimensions.width | toFixed:2 }} m
Höjd {{ calculation.dimensions.height | toFixed:2 }} m
Volym {{ comparison.inputDataTab.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Total väggarea {{ comparison.inputDataTab.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Golvarea {{ comparison.inputDataTab.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²
Takarea {{ comparison.inputDataTab.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Höjd till nedpendlat undertak {{ comparison.inputDataTab.ceiling.distanceFromFloorToCeiling | toFixed:2 }} m

Absorption

Nedpendlat : {{ comparison.inputDataTab.ceiling.product.header }} ({{ comparison.inputDataTab.ceiling.quantity }} Enhet ) ({{ comparison.inputDataTab.ceiling.quantity }} Enheter )


Vägg {{ wall.index + 1 }} ({{ wall.area | toFixed:2 }} m²)


Golv : {{ comparison.inputDataTab.floor.surface.header }}

Bjälklag : {{ comparison.inputDataTab.ceiling.surface.header }}

Kalkylatorn uppskattar rumsakustiska parametrar efterklangstid T20, Taltydlighet C50 och Ljudstyrka G. Parametrarna definieras i ISO 3382 del 1 och 2.

Beräkningarna utförs under både diffusa och icke-diffusa ljudfältförhållanden. Efterklangstiden enligt Sabines formel, som antar ett diffust ljudfält, beräknas för alla fall. Sabine-beräkningen följer proceduren i EN 12354-6.

De icke-diffusa förhållandena uppträder typiskt i rum där ett nedpendlat ljudabsorberande undertak dominerar ljudabsorptionen i rummet. Det icke-diffusa tillståndet kontrolleras av kalkylatorn och om kraven är uppfyllda beräknas rumsakustiska parametrarna T20, C50 och G.

Ecophon-rekommendationer av lämpliga parametervärden ges för alla rumstyper. Rekommendationerna baseras på vår erfarenhet fram till idag.

Genom att använda vår kalkylator accepterar du våra villkor

Rumsdimension

Välj rumsgeometri
Välj ett värde

Rumsdimension (I meter )

Rumsdimension (I meter )

Rumsdimension (I meter )

Lägg till en vägg

Dimensioner
Volym {{ calculation.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Väggarea {{ calculation.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Takarea {{ calculation.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Golvarea {{ calculation.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²

Rumsmaterial

Vägg {{ $index + 1 }} Redigera
Bjälklag Redigera
Golv Redigera

Vägg {{ calculation.editing.index + 1 }} {{ calculation.editing.area | toFixed:2 }} m²

Bjälklag

Golv

Warning: Tillsammans är dörrar och fönster större än väggarean

Gå till nästa vägg Gå till tak

Lägg till absorption

1. Undertak

Lägg till absorption

2. Väggabsorbenter

Vägg {{ $index + 1 }} {{ wall.area | toFixed:2 }} m²

Inredning

Välj ett värde

Resultat och Ecophons rekommendation

Din beräkning: {{ calculation.name }}

Efterklangstid T20 (s)

Sabine beräkning

{{ calculation.recommendation.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC beräkning

{{ calculation.recommendation.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophons rekommendation

≤ {{ calculation.recommendation.T20.recommendedValue }}

Taluppfattbarhet C50 (dB)

Sabine beräkning

{{ calculation.recommendation.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC beräkning

{{ calculation.recommendation.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophons rekommendation

≥ {{ calculation.recommendation.C50.recommendedValue }}

Strength G (dB)

Sabine beräkning

{{ calculation.recommendation.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC beräkning

{{ calculation.recommendation.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophons rekommendation

≤ {{ calculation.recommendation.G.recommendedValue }}

Note: Medelvärdet omfattar frekvensen 125 till 4000Hz.

Rekommendationer från Ecophon är baserade på vår erfarenhet fram till idag och kan komma att förändras i framtiden.

Room Acoustic Comfort (RAC) beräkningar för rum med absorberande undertak. Denna beräkning överensstämmer bättre än mätningar med Sabine-formel.

Aktivera för att ta med beräkningar i tomma rum

NB. ‘Empty room’ is based on the same room properties and furnishing, but without any ceiling- or wall panel absorbers. The volume of the room is calculated to soffit.

Efterklangstid T20 (s)

Sabine beräkning
RAC beräkning
Beräkning i tomt rum

Taluppfattbarhet C50 (dB)

Sabine beräkning
RAC beräkning
Beräkning i tomt rum

Strength G (dB)

Sabine beräkning
RAC beräkning
Beräkning i tomt rum

Din data

Rumstyp {{ calculation.applicationArea.header }}; {{ calculation.roomType.header }}
Inredning Gles Normal Tät

Rumsdimension

Rumsgeometri Rektangulär Sluttande Oregelbunden
Längd {{ calculation.dimensions.length | toFixed:2 }} m
Bredd {{ calculation.dimensions.width | toFixed:2 }} m
Höjd {{ calculation.dimensions.height | toFixed:2 }} m
Volym {{ calculation.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Total väggarea {{ calculation.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Golvarea {{ calculation.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²
Takarea {{ calculation.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Höjd till nedpendlat undertak {{ calculation.ceiling.distanceFromFloorToCeiling | toFixed:2 }} m

Absorption

Nedpendlat : {{ calculation.ceiling.product.header }} ({{ calculation.ceiling.quantity }} Enhet ) ({{ calculation.ceiling.quantity }} Enheter )


Vägg {{ wall.index + 1 }} ({{ wall.area | toFixed:2 }} m²)


Golv : {{ calculation.floor.surface.header }}

Bjälklag : {{ calculation.ceiling.surface.header }}