Inspiration & Kunskap

Gör detta till din resurs för både tillgänglig och djupgående akustikkunskap och design,

eller få inspiration i vårt bibliotek med referensinstallationer från hela världen.

Visar 387 av 387 artiklar

Vad är scorecards för Grönt Byggande?

Det är en komplicerad process att certifiera en byggnad enligt ett miljöcertifieringssystem (t.ex. LEED eller BREEAM). För att utnyttja alla fördelar med grönt byggande är det viktigt med verktyg som underlättar certifieringsprocessen. Ett sådant verktyg är scorecards för grönt byggande.

Jämförelse av EPD:er

EPD:er tillhandahåller en mängd information om en produkts miljöpåverkan, till exempel utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning, vattenanvändning och avfallshantering. Denna information kan användas för att jämföra olika produkters miljöprestanda och identifiera förbättringsområden inom produktdesign och tillverkningsprocesser.

WELL Building Standard: certifiering med fokus på ljudmiljön

Vi människor tillbringar mer tid än någonsin inomhus. Buller, dålig luftkvalitet, brist på naturligt ljus och begränsad fysisk aktivitet har en negativ inverkan på vår fysiska och mentala hälsa. WELL Building Standard visar hur framtidens byggnader kan utformas för att främja hälsa och välmående hos de människor som vistas i dem.

Ljudabsorbenter handlar om mer än bara akustik

Förr i tiden var det inte särskilt svårt att välja ljudabsorbenter till en byggnad. Man gjorde helt enkelt en avvägning mellan akustisk prestanda, design och budget. Men nu vet vi att varje beståndsdel i en byggnad påverkar miljön såväl inomhus som utomhus. Därför är det viktigt att vi inte bara fokuserar på akustiken, utan dessutom tar hänsyn till produkternas miljöpåverkan.