Korrosion

Icon for corrosion

Korrosionsnivån i de miljöer som byggnadskonstruktioner exponeras för klassificeras enligt ISO 12944-2.

Alla Ecophons bärverk är utvecklade för att uppfylla kraven för den lägsta nivån (C1). Vissa produkter uppfyller högre krav i standarden (C3 och/eller C4):

  • C1Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar
  • C3Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar
  • C4Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar

Produkter i Connect-serien klassificeras enligt ISO 12944-2, efter tester i enlighet med NORDTEST metod NT MAT 003. Här testas produkterna enligt strängare kriterier än ISO 12944-2.

Ecophons bärverk klassificeras dessutom enligt EN 13964:2014 för att säkerställa att de överensstämmer med de olika exponeringsklasserna i denna standard. Mer information finns i Connect-produkternas prestandadeklarationer. 

Hänvisa alltid till produktbladet för att säkerställa dess kompatibilitet med den korrosionsklass som krävs.

Se alltid till att bärverkens korrosivitetsklass är kompatibel med den rengöringsmetod och de rengöringsprodukter som ska användas för taksystemet.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Funktionskrav

Läs mer om produktegenskaper och prestanda för Ecophonprodukter.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn