Hygiene - Hitta rätt produkt för dina behov

Ecophon Hygiene™ täcker ett omfattande sortiment av produkter, lämpliga för miljöer med olika hygienbehov. För att göra det ännu enklare att hitta rätt akustiklösning för din vårdinrättning har vi delat in Hygienfamiljen i fem olika huvudgrupper:

Ecophon Hygiene Clinic™

Torra miljöer – damm och våtavtorkning

Ecophon Hygiene Clinic™ är ett ljudabsorberande akustiktak för torra miljöer.

Ytskikt: Akutex T

Check mark Låga emissionsnivåer, vilket säkerställer en hög kvalitet på inomhusluften.

Check mark Resistent mot mögel och bakterier.

Check mark Tål rengöring med väteperoxidånga.

 

Ecophon Hygiene Meditec™

Torra miljöer – rengöring och desinficering

Ecophon Hygiene Meditec™ är ett ljudabsorberande akustiktak för torra miljöer som kräver regelbunden rengöring och desinficering. 

Ytskikt: Akutex TH

Check mark Ytan står emot de vanligast förekommande rengörings- och desinficeringsmedlen.

Check markLåga emissionsnivåer, vilket säkerställer en hög kvalitet på inomhusluften.

Check mark Resistent mot mögel och bakterier.

Check mark Tål rengöring med väteperoxidånga.

 

Ecophon Hygiene Protec™

Renrum – partikelavvisande ytskikt

Ecophon Hygiene Protec™ är ett partikelavvisande akustiktak för renrum som kräver regelbunden rengöring och/eller desinficering. 

Ytskikt: Akutex HP

Check mark ISO 3-klassificerade enligt ISO 14644-1.

Check mark Ytan står emot de vanligast förekommande rengörings- och desinficeringsmedlen.

Check mark Låga emissionsnivåer, vilket säkerställer en hög kvalitet på inomhusluften.

Check mark Resistent mot mögel och bakterier.

Check mark Tål rengöring med väteperoxidånga. 

Check mark Ecophon Hygiene Protec™ Air A är speciellt utvecklad för miljöer med krav på kontroll av lufttryck.

 

Ecophon Hygiene Performance™

Fuktiga miljöer – avancerad rengöring

Ecophon Hygiene Performance™ är akustiktak, väggabsorbenter och bafflar som är lätta att rengöra och anpassade för både torra och fuktiga miljöer. De tål regelbunden rengöring med avancerade metoder som ånga eller hög-/lågtryckstvätt.

Ytskikt: Akutex HS

Check mark Ytan står emot de vanligast förekommande rengörings- och desinficeringsmedlen.

Check mark Låga emissionsnivåer, vilket säkerställer en hög kvalitet på inomhusluften.

Check mark Resistent mot mögel och bakterier.

Check mark Tål rengöring med väteperoxidånga.

 

Ecophon Hygiene Advance™

Våta miljöer – daglig avancerad rengöring

Ecophon Hygiene Advance™ är ljudabsorberande tak, väggabsorbenter och bafflar för användning i krävande miljöer med exempelvis luftburet fett och smutspartiklar. De tål daglig avancerad rengöring och desinficering med starka kemikalier.

Ytskikt: Advance

Check mark Låga emissionsnivåer, vilket säkerställer en hög kvalitet på inomhusluften.

Check mark Tål rengöring med väteperoxidånga.

Check mark För miljöer med krav på kontroll av lufttryck används, Ecophon Hygiene Advance™ A.