Lesk & rozptyl světla

Rozptyl světla

Rozptyl světla (to, jak se světlo šíří) může významně snížit oslnivost a záření z různých povrchů a objektů v místnosti. Čím více se světlo šíří rovnoměrně, tím více dochází k prevenci nepříjemné intenzity záření.

Podle měření DIN 5036 je prakticky veškeré odražené světlo (99 %), které se dostane k bílým nebo světlým stropům Ecophon, rozptýleno. Povrchová vrstva přispívá k rozptylu světla ve všech směrech.

Lesk

Dalším důležitým faktorem u povrchů je jejich lesk. Uvádí se v jediné hodnotě (při určitém úhlu, ve kterém záření probíhá) a vyjadřuje míru odrazu světla z povrchu, aniž by se světlo rozptýlilo.

Lesk vždy souvisí s určitým úhlem (např. 20°, 60° nebo 85°), ale zároveň nám tato hodnota neříká nic o tom, jak rovnoměrně je světlo rozptýleno v místnosti.

Míra lesku je většinou mezu 0 a 100 může být i vyšší v případě zrcadlových nebo kovových povrchů, kdy <10 znamená nízký lesk, 10-70 je střední lesk a >70 je vysoký lesk, klasifikováno podle většiny standardů, jako například ISO 2813 a ASTM D 523.

Hrubost povrchu a typ poslední vrstvy povrchu mají velký vliv na výsledný lesk. Lesk povrchu Akutex™ FT je méně než 1, zatímco povrch z černého skla má kolem hodnoty 100. Zrcadlo má míru lesku dokonce 2000.

 

 Koeficienty zpětného rozptylu

Retro reflection factor

Často používané deskriptory  (Hodnota světelné odrazivosti a lesk) nevysvětlují celý proces, který se odehrává v povrchu stropu. Zpětný rozptyl směrem od povrchu nám pomůže pochopit celý proces. Používá se například jako veličina k lepší viditelnosti značení na silnicích.

Když musíme někam bezpečně dojet v noci, tak je nutné, abychom dobře viděli čáry na silnici. Pokud si uvědomíme, že na cestu svítíme hlavně světly u auta, tak kritickým faktorem bude to, jak moc světla se z povrchu silnice rozptýlí zpět k řidiči. Tento jev je přesně to, co nazýváme zpětným koeficientem rozptylu podle standardu EN 1436.

Zpětný rozptyl obecně určuje, jak se bude povrch jevit pod určitým úhlem a při pohledu z různých pozic. Pro stropy se měří pod úhlem 30°, vertikálně i horizontálně. V obou situacích bude světelný paprsek nepohyblivý a oko se bude jediné hýbat.

Povrch Akutex™ FT  je vcelku jedinečný tím, že odráží o něco více světla zpět ke zdroji než opačně. Lze říct, že se chová jako ultramatný povrch.

Praktické shrnutí znalostí o zpětném rozptylu

Pokud strop vykazuje dobrý zpětný rozptyl, tj. křivka horizontálního měření je rovná a křivka vertikálního měření je blízko kosinu, neuvidíme žádný rozdíl ve vzhledu povrchu, když se budeme pohybovat po místnosti. Ať už bude pozorovatel za oknem v jakékoliv pozici, strop bude stále vykazovat stále stejnou bílou barvu se zmatněným povrchem.

Světlo zezadu

Světlo zezadu

Světlo zepředu

Světlo zepředu

Další kvalitativní vlastností stropu je fakt, že vizuálně nepřebírá barvy z okolního prostředí - zvenku nebo z okolních stěn. Takové vlastnosti přispívají k vizuální integritě stropu.

Optimální koeficient zpětného odrazu

Optimální koeficient zpětného odrazu 

Nízký koeficient zpětného odrazu

Nízký koeficient zpětného odrazu

 

Shrnutí: Dobrý světelný rozptyl je při volbě stropu zásadní, aby bylo prostředí homogenní a světlo se šířilo rovnoměrně místností. Pokud chceme však docílit skutečně ojedinělého prostředí, je nutné rozmístit i různé intenzity osvětlení v různých směrech, abychom dosáhli vícerozměrnosti světla podobně, jako to zažíváme v přírodě.