Světelná odrazivost

Jak určit světelnou odrazivost?

Aby došlo k nejlepšímu využití jak denního světla, tak osvětlení, měla by být světelná odrazivost stropu vysoká. Hlavním důvodem je:

  • Vnímání místnosti
    Světlý strop s vysokou světelnou odrazivostí bude kopírovat venkovní podmínky ve dne, kdy je obloha bývá nejsvětlejším bodem v prostředí. Obecně lze říct, že taková místnost působí prostorněji a příjemnějším dojmem. Na druhou stranu tmavý strop opticky místnost zmenšuje a zamezuje přístupnosti světla.

  • Energetická účinnost
    Strop s vysokou světelnou odrazivostí pomáhá šíření světla v místnosti, a tudíž není potřeba instalovat tolik dalšíhoúumělého osvětlení. Osvětlení tedy může být do jisté míry optimalizováno. Tento jev vede k lepší energetické účinnosti. 

  • Snížení záření
    Vysoká světelná odrazivost vede do jisté míry ke snížení rizika nadměrného záření z instalovaných světel, protože snižuje tzv. koeficient osvětlení, což je rozdíl mezi světlem ozářenými povrchy a okolními stěnami a stropy. V případě přímého osvětlení by světelná odrazivost měla být alespoň 70%.


Nepřímé osvětlení, vznikající například vlivem odrazu z povrchů, vyžaduje vysokou světelnou odrazivost.
Míra osvětlení v místnosti závisí na tom, kolik světla bude odraženo od prvního okamžiku odrazu. To znamená, že výsledná hodnota závisí na každém procentu světelného odrazu, a na ní zase závisí efektivita osvětlení. Světelná odrazivost stropu by měla dosahovat alespoň 80 %.

Hodnota světelné odrazivosti povede k většímu rozptylu světla v místnosti, tedy za předpokladu, že i stěny odraží světlo. Lze říct, že právě kvůli odrazivým stropům se světlo ještě několikrát odrazí než nenávratně zanikne v povrchu místnosti.

Světelná odrazivost se měří v souladu s BS8493:2008+A1:2010. Hodnoty jsou vyhodnoceny podle standardu CIE 10 degree Standard Observer (1964) a CIE Standard Illuminant D65.