Keď sa hovorí o kancelárskej revolúcii, musíme byť pritom

Dáta nepustia. Zamestnanci chcú kvalitné podmienky pre prácu. Práve tie fungujú nielen ako nástroj podpory zdravia, ale aj ako magnet na prilákanie ľudí späť do officov. 

Peter Petraško diskutuje o priestorovej akustike na konferencii Office /R/evolution

Peter Petraško diskutuje o priestorovej akustike na konferencii Office /R/evolution.

Konferencia Office /R/evolution v Bratislave, na ktorej nemohol chýbať ani náš odborník na priestorovú akustiku Peter Petraško z Ecophon Slovensko, sa venovala najdôležitejším atribútom kvality vnútorného prostredia (nielen) kancelárií. Patria k nim okrem kvalitnej priestorovej akustiky aj nadčasová architektúra a interiérový dizajn, svetlo, čerstvý vzduch a dostatok zelene.

format_quote

„Na Slovensku má podľa našich dát kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií. Situácia sa pomaly zlepšuje, ale vhodná priestorová akustika nie je samozrejmosťou ani v novších kancelárskych priestoroch“.

Peter Petraško, Key Segment Developer, Ecophon Slovensko.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je hluk druhá najčastejšia environmentálna príčina zdravotných problémov na svete, hneď po znečistení ovzdušia. „Na Slovensku má podľa našich dát kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií. Situácia sa pomaly zlepšuje, ale vhodná priestorová akustika nie je samozrejmosťou ani v novších kancelárskych priestoroch,“ hovorí Peter Petraško.

Peter Petraško prednáša na konferencii Office /R/evolution v Bratislave

Peter Petraško prednáša na konferencii Office /R/evolution v Bratislave

 Účastníci diskusie so záujmom sledujú Petra Petraška

Účastníci diskusie so záujmom sledujú Petra Petraška.

Početné štúdie pritom poukazujú na negatívny vplyv hluku a nevhodnej akustiky na výkonnosť, mieru absencií a celkový well-being zamestnancov. Podľa štúdie Oxford Economic je zo všetkých faktorov pracovného prostredia pre zamestnancov najdôležitejší práve kľud. Až tri štvrtiny opýtaných uviedlo, že v práci má problém sústrediť sa. Potvrdili, že prostredie bez hluku a vyrušovania zvyšuje ich produktivitu (uviedlo to až 64 % opýtaných), znižuje chybovosť (52 %) a umožňuje im plne sa venovať pracovným úlohám.

Zlepšenie priestorovej akustiky tak podľa štúdie ponúka významný potenciál na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a ich produktivity. A presne o tom je naša práca.