Průzkum prostorové akustiky v domě seniorů

Nevhodné akustické návrhy jsou nejen nepříjemné, ale škodí i zdraví. U seniorů v domech s pečovatelskou službou to platí obzvlášť. Vědecká pracovnice Nicole van Hout provádí výzkum. Říká, že „dokonce i jednoduché řešení dokáže mnohé změnit.“

Vědci pod vedením Nicole van Hout zkoumají vůbec poprvé, jakou úlohu hraje v péči o seniory akustika. 

Cílem tohoto projektu je dosáhnout zlepšení fyzického prostředí, a tím i zlepšení kvality života ubytovaných osob. Dalším cílem je stanovit pokyny nebo nařízení týkající se akustiky, která by bylo možné začlenit do požadavků na vhodné parametry ve stavebnictví.

Zvuky vyvolávají stres

Nicole van Hout zastává názor, že vývoj takovýchto pokynů je zcela zásadní věc. „Zvýšené hladiny hluku mají výrazný dopad na naše zdraví. Zvuky tvoří souvislé vibrace tlakových vln. Tyto tlakové vlny pak v těle aktivují reakci vyvolávající stres. K tomu sice dochází i u mladých a zdravých lidí, u seniorů s chatrným zdravím je ale jejich dopad ještě větší.“

format_quote

Optimální akustické řešení nemusí být finančně náročné, pokud je s ním počítáno již v počáteční fázi projektu.

Nicole van Hout

Nicole van Hout

Je známo, že vysoké hladiny hluku na pozadí způsobují stres, vysoký krevní tlak, únavu a poruchy spánku. V rámci péče o seniory je však těmto záležitostem jen zřídka věnována nějaká pozornost. Nicole van Hout se ale domnívá, že to je chyba. „Starší lidé, kteří trpí demencí, jsou daleko citlivější na smyslové podněty,“ vysvětluje. „Nadměrný hluk na pozadí u nich může vyvolávat stres, znepokojení a dokonce i agresi.“

Sociální izolace

U seniorů se vyskytuje i další problém – vysoká hladina hluku na pozadí snižuje srozumitelnost řeči, takže se rozhovoru dá obtížněji rozumět.

„Ve věku 80 let má oslabený sluch 64 procent lidí. V medicíně se ztráta sluchu u starších osob označuje presbyakuze. Ztráta sluchu způsobuje, že starší osoby mají potíže slyšet mluvené slovo nebo se zapojit do rozhovoru. V konečném důsledku to může vést k sociální izolaci a osamělosti.“

Organizace poskytující zdravotní péči a univerzity, které se výzkumného projektu pod vedením Nicole van Hout účastní, mají vytyčenou misi. Pevně věří tomu, že architekti a návrháři by měli přestat považovat akustiku za druhořadou. „Věnovat zvláštní pozornost akustice, to není luxus. To je nezbytnost.“

Ve věku 80 let má oslabený sluch 64 % lidí.

Ve věku 80 let má oslabený sluch 64 % lidí. 

Nicole van Hout zastává názor, že když se do projektu začlení „kvalitní“ akustika už od začátku, nemusí být ani nijak nákladná. „Akustický podhled absorbující zvuk zkracuje dobu dozvuku, což výrazně zlepšuje srozumitelnost mluveného projevu.“

Účinky jsou jasně patrné a měřitelné. Vědci mohou využít několik akustických parametrů: dobu dozvuku, index srozumitelnosti řeči a hladinu hluku pozadí. „Organizace, které v oblasti péče o seniory působí, budou mít možnost jasně prokázat zlepšení akustiky,“ vysvětluje Nicole van Hout.

Očekává se, že výzkumný projekt „Péče obohacující život“ bude hotov do konce tohoto roku.


Text: Aliëtte Jonkers

Foto: Petra Appelhof and Ingredientmedia.