Kancelářský design v duchu méně odpadu a cirkulární ekonomiky

40 % veškerého odpadu vyprodukovaného na světě pochází ze stavebnictví, které je zodpovědné za emise podobného procenta všech skleníkových plynů. Environmentální certifikace, které podněcují snižování dopadu na životní prostředí, se většinou provádějí pro budovy a téměř nikdy pro interiéry. Nejčastěji se však nahrazují a vyřazují dokončovací materiály a kování.

S touto výzvou se vypořádal dánský start-up, tvůrce aplikace Too Good To Go, která šetří jídlo před plýtváním, když plánoval svou kancelář ve Varšavě. Cílem bylo vybrat, navrhnout a uspořádat kancelářské prostory tak, aby omezovaly plýtvání, co nejméně zatěžovaly životní prostředí a zároveň poskytovaly týmu co nejlepší pracovní podmínky.

Procesem návrhu bylo pověřeno studio Workplace research & design studio z Varšavy. Společnost Ecophon vybrala a dodala zvuk pohlcující stropní a stěnové panely se sníženým dopadem na životní prostředí. Pro obě společnosti, architektonickou kancelář Ecophon a Workplace, tento projekt uvedl do praxe „Pokyny pro navrhování kanceláří bez odpadu“, na kterých již dříve spolupracovaly pod křídly Polish Green Building Council.

Akustické stropní a stěnové panely v kanceláři

Cílem bylo vybrat, navrhnout a uspořádat kancelářské prostory tak, aby omezovaly plýtvání, co nejméně zatěžovaly životní prostředí a zároveň poskytovaly týmu co nejlepší pracovní podmínky.

Myšlenka designu - Less Waste

Kanceláře navržené s využitím myšlenky Less Waste jsou založeny na univerzálních řešeních a odolných materiálech, jejichž životnost je již uzavřena nebo bude v příštích pěti letech. Primární volbou jsou produkty již používané a taková funkční a materiálová řešení, která prodlouží životnost designu kanceláře a zároveň co nejméně zatěžují životní prostředí.

Kritéria výběru jsou tedy: kruhovitost (preferované produkty jsou ty, které se již používají, které lze znovu použít, nebo ty, které lze recyklovat), univerzálnost, trvanlivost, nízká uhlíková stopa a... použitelnost. Každý prvek by měl mít důležitou funkci.

Kanceláře navržené s využitím myšlenky Less Waste jsou založeny na univerzálních řešeních a odolných materiálech, jejichž životnost je již uzavřena, nebo bude v příštích pěti letech.

Umístění kanceláře

Společnost si pronajala dvě patra v jednom z atmosférických činžovních domů v ulici Piękna v jižní části centra Varšavy (Śródmieście Południowe). Volba byla motivována jedinečným charakterem tohoto místa, několika možnostmi městské dopravy a skutečností, že pronajatá patra již byla využívána jako kanceláře.

Funkční uspořádání

Aby nedocházelo k demolicím, byl zamýšlen minimální zásah do stávající dispozice. Na 600 m2 byla navržena pracoviště pro 40 lidí spolu s velkým nadbytečným prostorem pro dynamický růst společnosti, stejně jako útulné zasedací místnosti a různé společenské prostory. Ty druhé byly z pohledu společnosti velmi důležité kvůli osobám, které dříve pracovaly pouze na dálku. Z tohoto důvodu byly v kancelářském návrhu zahrnuty kuchyně se společným stolem nebo velká místnost pro cvičení a odpočinek.

Wellbeing zaměstnanců

Vzhledem k přírodnímu prostředí bylo záměrem omezit dispoziční prvky na minimum, aniž by byla ohrožena pohoda a pohodlí zaměstnanců. Vysoké stropy v budově v kombinaci s obrovskými okny vytvářely neopakovatelnou atmosféru a propouštěly dovnitř hodně světla, ale měly i nevýhodu – špatnou akustiku. Interiéry vydávaly spoustu dozvuků, přičemž zvuk se odrážel od tvrdých povrchů stěn a stropů a zesiloval hluk. Bylo nutné zlepšit akustiku kanceláře, aby týmy mohly efektivně spolupracovat a mluvit a slyšet, co slyšet potřebovaly.

Vysoké stropy v budově v kombinaci s obrovskými okny vytvořily jedinečnou atmosféru...

...a propouštěl dovnitř hodně světla, ale měl i nevýhodu – špatnou akustiku.

Lepší akustika s nižší ekologickou stopou

Tvarování akustiky kanceláří bylo svěřeno společnosti Ecophon díky jejím zkušenostem a nabízeným efektivním řešením s menším dopadem na životní prostředí.

Návrh a plánované vybavení kanceláří byly důkladně analyzovány, aby se zjistilo, jaká akustická řešení jsou nezbytná a kde, aby se tým zajistilo pohodlí. Konečné uspořádání a barevná schémata vybrali designéři. Akustické panely Ecophon na stěnách a stropě účinně snižovaly zvukový rozsah v kancelářích s otevřeným prostorem a zpříjemňovaly hovory v konferenčních místnostech.

Návrh a plánované vybavení kanceláří byly důkladně analyzovány, aby se zjistilo, jaká akustická řešení jsou nezbytná a kde, aby se tým zajistilo pohodlí.

Výsledky

V duchu menšího odpadu byla většina (asi 80 %) použitých panelů již dříve použita v jiných kancelářích nebo pocházela ze zkušebních montáží. Umožnila to odolnost a flexibilita akustických systémů a také otevřený přístup klienta a projektantů. Panely byly transformovány: modulové dlaždice se staly volně zavěšenými ostrůvky a velkoformátové stěnové panely byly rozděleny do malých čtverců. Koberce a další většina nábytku, dokonce i rostliny, dostaly druhý život.

V praxi to znamenalo téměř úplné snížení spotřeby přírodních zdrojů, emisí skleníkových plynů a produkce odpadu oproti standardnímu kancelářskému designu.

Výsledný komfortní prostor odpovídal potřebám zaměstnanců a organizace. Bez zbytečných příkras, s respektem k přírodnímu prostředí. Myšlenka less waste, která je každodenním posláním Too Good To Go, zde naplno ožila.

 

Text: Magda Szubert