Asiakkaan on ymmärrettävä loppukäyttäjän tarpeet

On tärkeää, että asiakas ymmärtää rakennuksen käyttäjän toiminnot ja mitkä akustiset ominaisuudet ovat tärkeitä. Mitä rakennuksessa tehdään? Kuinka rakennusta käytetään? Kuinka tässä koulussa opetetaan? Ovatko oppilaat nuoria vai vanhoja? Onko koulussa käytössä ongelmanratkaisulähestymistapa johon liittyvät keskustelut, ryhmätyöt ja yksilötyöt? Tällä voi olla vaikutusta huoneakustisiin valintoihin. 

Keskustelevatko toimistotyöntekijät paljon vai täytyykö heillä olla keskittymisrauha? Onko potilaiden yksityisyys tärkeää ja että luottamuksellisia keskusteluja ei voida kuulla? Riippuen siitä, mitä huoneessa tehdään, huoneakustiikan ominaisuuksia kuten äänitasoa, jälkikaiunta-aikaa tai puheen selvyyttä voidaan arvostaa eri tavoin. 

Muista: