Huoneakustiikan tunnusluvut

Yleisin akustinen parametri on jälkikaiunnan mittaaminen. Hyvän huoneakustiikan luomisessa on otettava huomioon muitakin parametrejä, kuten äänenvoimakkuus, äänen leviäminen sekä puheen selkeys.