Viisi vinkkiä koulujen parempaan ääniympäristöön

Koulujen tulisi tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen. Kuitenkin monet kouluun palaavat lapset kohtaavat tänäkin syksynä ympäristön, jossa melutaso on korkea.

Koulujen huono akustiikka häiritsee lasten oppimista ja aiheuttaa stressiä – eniten melusta kärsivät jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat erityislapset. Jos koulujen korkeaa melutasoa ei hoideta kuntoon, se voi johtaa lasten välisen eriarvoisuuden lisääntymiseen, heikompiin oppimistuloksiin ja terveyshaittoihin.

– Luokat voivat olla oppilaille epätasa-arvoisia oppimisympäristöjä: samassa tilassakin puheen erotettavuus voi vaihdella niin, että yksi oppilas kuulee opettajan puheesta 80 % ja toinen vain 60 %, toteaa Ecophonin opetustilojen konseptikehittäjä Pauli Pallaskorpi.

Suomessa peruskorjataan ja rakennetaan kouluja nyt kiihtyvällä tahdilla, mutta huomioidaanko suunnitelmissa hyvän ääniympäristön merkitys?

– Meillä on 2020-luvulla ainutlaatuinen mahdollisuus parantaa lastemme terveyttä ja koulutusta. Pienet teot voivat antaa oppilaille heidän ansaitsemansa ääniympäristön, Pallaskorpi sanoo.

Alla viisi vinkkiämme opettajille ja koulumaailman päättäjille paremman, tasa-arvoisemman oppimisympäristön luomiseen.

#1 Lapset ovat uteliaita – anna heidän tutkia!

Suuri osa luokkahuoneiden melusta on lähtöisin lapsista itsestään. Hyvän oppimisympäristön luominen alkaa luontevasti, kun teet oppilaista oman ympäristönsä tutkijoita:

  • Fysiikan tunnilla kerro oppilaille, mitä ääni ja melu ovat
  • Biologian tunnilla kerro oppilaille, miten melu vaikuttaa terveyteen
  • Yhteiskuntaopin tunnilla kerro oppilaille, miksi melun ehkäiseminen on tärkeää esteettömyyden kannalta

#2 Kannusta kunnioittaviin kohtaamisiin

Muuta luokkahuone rauhalliseksi ja tuottavaksi oppimisympäristöksi uusien käyttäytymisen hallintastrategioiden avulla. Opettajat voivat edistää parempaa käytöstä esimerkiksi käyttämällä käsimerkkejä ohjatakseen luokan oikealle äänitasolle erilaisten aktiviteettien aikana.

#3 Varmista tiloihin sopiva ääniympäristö akustisen suunnittelijan avulla

Olipa ongelmana korkea melutaso tai huono puheen erotettavuus, ensimmäinen askel parempaan oppimisympäristöön on asiantunteva akustiikkasuunnittelu tarvittavine mittauksineen. Kun suunnitellaan uutta koulua tai korjataan vanhaa, akustikko osaa määritellä kuhunkin tilaan sopivan, kansallisten ohjeiden mukaisen ääniympäristön.  

#4 Älä tingi laadusta

Kun puutteet on havaittu, ryhdy toimiin ääniympäristön parantamiseksi. Yhteinen nimittäjä luokkahuoneille, joissa on hyvä ääniympäristö, ovat laadukkaat akustiset alakatto- ja seinäjärjestelmät. Korkea laatu syntyy valitsemalla huoneakustiikan standardin mukaisia A-luokan ääntä vaimentavia materiaaleja. Muita tärkeitä luokkahuoneen laatutekijöitä mitattavaksi ja toteutettavaksi ovat sisäilman laatu, paloturvallisuus ja materiaalien vastuullisuus.

#5 Lisää tasa-arvoa poistamalla oppimisen esteet  

Lapset, joilla on erityistarpeita, kärsivät melusta eniten. Suunnittele luokkahuoneita, joissa kaikille koululaisille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet menestyä! Luokkahuoneet, jotka täyttävät WHO:n melusuositukset erityisopetusta tarvitseville oppilaille, ovat hyviä kaikille koululaisille.

 

Kuvassa Hiukkavaaran koulu Oulussa.