W wielkich audytoriach i salach wykładowych prelegenci mówią do studentów, którzy często siedzą daleko od nich. Jest zatem kluczowe, by głos prelegenta odpowiednio się odbijał i był dobrze słyszalny dla wszystkich słuchaczy. By to osiągnąć, trzeba do minimum zmniejszyć liczbę zakłóceń wywołanych pogłosem i dźwiękami tła, zwłaszcza tymi o niskiej częstotliwości, jak odgłos wentylacji, projektora czy innych elementów sprzętu technicznego.

Wyzwanie

  • Poprawa zrozumiałości  mowy
  • Poprawa komfortu słuchaczy
  • Zminimalizować pogłos

Rozwiązania:

  • Zastosować dźwiękochłonny sufit o znakomitych właściwościach pochłaniania przeznaczony dla mowy we wszystkich częstotliwościach
  • Zamontować w suficie strefę odbijającą dźwięki mowy nad miejscem, w którym zwykle stoi prelegent
  • Pokryć tylną ścianę dźwiękochłonnymi panelami
  • Zamontować kilka dźwiękochłonnych paneli na bocznych ścianach

Rekomendowane produkty   

 Zalecenia produktowe Niska częstotliwość (125 HZ) Dźwiękochłonność Odporność mechaniczna    Wykończenie powierzchni sufitu
Panele ścienne: Akusto Wall
5 5 3   Akutex™ FT
Panele ścienne: Akusto Wall
3 4 3   Akutex™ T

Sufity: Focus

Panele ścienne: Akusto Wall

4 4 3   Akutex™ T

 

Zalecenia dotyczą wskazanych w nagłówku typów pomieszczeń. Ocena przydatności poszczególnych produktów Ecophon opiera się na pięciostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość oznacza najlepsze właściwości. W przypadku wpływu na jakość powietrza,  ocena 5 oznacza zgodność z wymaganiami klasy A+ francuskiego systemu oznakowania emisji VOC, a ocena 4 zgodnośc z klasą A tego samego systemu. Produkty ocenione na 4 i 5 spełniają też wymagania California Emission Regulation Standard.