Ljud – var kommer det ifrån?

Illustration of sound being generated when a person is speakingEtt ljud skapas när partiklarna i ett medium (vanligtvis luft i vår värld) sätts i rörelse och tvingas ur viloläge. Detta händer exempelvis när vi pratar. Våra stämband ger ljudtrycksvariationer (högt och lågt tryck) i luften. Ljudet färdas i luften med en hastighet på cirka 340 meter/ sekund. Det sprider sig som en våg och är en mekanisk vibration.  

Rumsakustik handlar om hur ljudet beter sig i ett rum. Ljudöverföring, ljudabsorption, ljudreflektion och ljuddiffusion är alla aspekter som är viktiga här.

Rumsakustik handlar också om hur vi som människor uppfattar olika akustiska fenomen. Byggnadsakustiken omfattar även ljudisolering där den väg som ljudet tar från ett rum till andra ytor ingår.