Planera bra rumsakustik

Det är avgörande att du noga specificerar dina krav för rumsakustisk kvalitet tidigt i byggnadsprocessen. Akustik i någon form tas upp antingen direkt eller indirekt i arbetsmiljölagstiftning,  byggnadsföreskrifter, riktlinjer och standarder. Det kan vara så att du behöver sätta högre krav än dessa officiella standarder och föreskrifter. Strikta och noggrant övervägda rumsakustiska krav behöver inte nödvändigtvis betyda ökade kostnader.

Det kan vara värdefullt att lägga till flera relevanta rumsakustiska egenskaper till kravspecifikationen för att säkerställa en god miljö för slutanvändaren). Just nu fokuserar byggnadsföreskrifter och liknande nästan enbart på det rumsakustiska måttet efterklangstid, som handlar om klangen i rummet. Det är viktigt att vara medveten om att god ljudkomfort inte bara handlar om en viss efterklangstid.
 
Beroende på vad som pågår i rummen kan man behöva ge olika prioritet till rumsakustiska egenskaper såsom ljudnivå, klang eller taluppfattbarhet.
  • Behöver ljudnivån vara låg?
  • Behöver tal kunna uppfattas?
  • Är ett klangfullt rum bra eller dåligt för aktiviteten?
  • Behöver ljudutbredning förhindras, speciellt i stora öppna rum? 

Dessa är de frågor man måste ställa när kraven specificeras tidigt i byggnadsprocessen. För att inte hela tiden behöva uppfinna hjulet på nytt, och för att kunna formulera de ideala kraven för dig och dina användare är det en bra idé att skapa en egen ljudpolicy.