De flesta aktiviteter i en idrottshall är högljudda. Ljudnivåerna gör det omöjligt för spelare att höra varandra, och för lärare att ge instruktioner till elever utan att skrika. Det är viktigt att den akustiska lösningen är slagtålig och säker.

Utmaning

  • Sänka ljudnivån
  • Förbättra taluppfattbarheten genom att ta bort ljud som studsar mellan väggarna 

Lösning

  • Använd ett slagtåligt ljudabsorberande tak med mycket goda absorptionsegenskaper
  • Komplettera med slagtåliga väggabsorbenter på två intilliggande väggar

Produktrekommendation 

 Produktkombination Total akustisk prestanda Slagtålighet/ hållbarhet  Undertaksytskikt
Tak: Super G Plus A Vägg: Akusto Wall/Super G 5 5 Super G
5 4 Super G


Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen.