Utbildning

I utbildningssegmentet finns det tre faktorer du behöver ta hänsyn till för att lyckas:

  1. Minska störningar från lågfrekvent bakgrundsbuller

  2. Se till att hela skolan får den rätta akustiska behandlingen

  3. Välj säkra produkter

Om du lyckas med detta innebär det många fördelar för både elever och lärare:

  • Ökad förståelse av tal
  • Bättre korttids- och långtidsminne
  • Lägre stressnivåer och blodtryck
  • Bättre läskunnighet och testresultat för studenter
  • Mindre röstproblem för lärare