Korridorer kan vara bullriga och stökiga utrymmen, ljud sprider sig lätt långt och intill angränsande vårdrum. En stor del av kommunikationen mellan personal sker i korridorerna.

På grund av sin avlånga form, färdas ljudet fort och långt och når in i alla rum som ligger i direkt anslutning till korridoren och orsakar utmaningar för patienter som försöker vila och sova.

Akustisk Utmaning

  • Förhindra ljudutbredning i korridoren från ett utrymme till ett annat 
  • Minimera ljud som kan störa patienter i sina rum intill korridoren

Hygienisk utmaning

  • Typ av fläck: Damm och mikrober
  • Rengöringsfrekvens: Sporadiskt
  • Typ av rengöring: Kemtvätt, våttorkning och desinfektion

Lösning

  • Använd ljudabsorberande undertak med goda absorptionsegenskaper som även kortar ljudutbredningen
  • Använd väggabsorbenter där det är möjligt för att minska ljudnivåer och ljudutbredning

Rekommenderade produkter 

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösning Frihängande enheter Vägglösningar
Focus - Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E   Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E    
Hygiene Performance A