Akustiklösningar för sjukvård

Doctor examining her patient

Det finns tre faktorer som du behöver tänka på för att uppnå en god ljudmiljö i vårdlokaler:
  1. Ge plats för återhämtning - håll ljudnivån nere
  2. Säkerställ att rummen stödjer kommunikation - fokus på taltydlighet
  3. Se till att de akustiska produkterna uppfyller hygieniska krav

Om du uppfyller detta innebär det många fördelar för både patienter och personal:

  • Sänkt blodtryck
  • Förbättrad sömnkvalitet
  • Minskat intag av smärtstillande
  • Förbättrad kommunikation
  • Minskad stresss
  • Förbättrad patientsäkerhet
  • Ökad välbefinnande bland personalen, prestation och trivsel