Vissa platser behöver lösningar med tolerans för hög luftfuktighet, som t.ex. duschar eller poolområde. Vanligtvis byggda med hårda ytor är dessa områden bullriga. Bra rumsakustik stödjer säkerhet, förbättrar kommunikationen och minskar stressen på dessa platser.

Akustisk utmaning

 • Minska ljudnivån av säkerhetsskäl
 • Minska ljudet från att sprida sig över hela utrymmet
 • Sänka efterklangen, vilket gör området mer vilsamt

Hygienisk utmaning

Inkluderade vårdrum

 • Steril/rengöring/desinfektionsrum
 • Tvättstugor
 • Badrum/Duschar
 • Omklädningsrum
 • Hydroterapi
 • Typ av fläck: Damm, kroppsvätskor och bakterier
 • Rengöringsfrekvens: Frekvent eller daglig
 • Typ av rengöring: Våtavtorkning, desinfektion och högtryckstvätt

Lösning

 • Använd ett ljudabsorberande tak för att sänka ljudnivån
 • Lägg till väggabsorbenter på en av de intilliggande väggarna för att minska ljudutbredningen och öka taltydligheten.

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Hygiene Advance A Hygiene Performance Baffle Akusto Wall C Akutex HS
Hygiene Performance A Hygiene Advance Baffle Hygiene Advance Wall
Hygiene Performance Ds   Hygiene Performance Wall