Sjuksköterskestationer är ofta utrustade med ett specifikt arbetsutrymme för personal när de inte är med patienter. Ofta är det den första punkten för besökare på en avdelning och den plats där personalen samlas för möten och överlämnanden. I läkemedelsrum är det viktigt att personalen kan koncentrera sig utan avbrott.

Akustisk utmaning

 • Förbättra taltydligheten för att säkerställa en tydlig konversation mellan personal och patienter på vårdcentralen
 • Säkerställa integritet genom att minska ljudutbredningen från områden där patientinformation diskuteras
 • Säkerställa taltydlighet där viktig information diskuteras som t.ex. läkemedelsfördelning

Hygienisk utmaning

Inkluderade vårdrum

 • Sjuksköterskerum
 • Sjuksköterskestationer i korridorer
 • Läkemedelsrum
 • Typ av fläck: Damm och bakterier
 • Rengöringsfrekvens: Sporadiskt
 • Typ av rengöring: Kemtvätt, våttorkning och desinfektion

Lösning

 • Använd ljudabsorberande tak för att minska ljudnivån i området
 • Använd väggabsorbenter för att minska ljudutbredningen och öka taltydligheten

Produktrekommendation

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Hygiene Performance A    Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E   Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E