Vila och sömn är en viktig del av vår hälsa och vardagsliv, men aldrig så viktig som när vi är sjuka eller har gått igenom en operation och behöver tid att återhämta oss.

Utformningen av ett behandlings- och patientrum bör därför ge möjlighet till avskildhet, integritet och god sömn. Patienter bör inte utsättas för ljud och buller som kan orsaka negativa känslor såsom ångest och stress och avbryta vår naturliga sömn.

Akustisk utmaning

 • Minska ljudnivån så att patienter kan få bättre sömn
 • Minska ljudutbredningen längs avdelning eller korridor
 • Förbättra taltydligheten för att säkerställa integritet och stödja tydlig kommunikation mellan patienter och personal

  Inkluderade vårdrum

  • Flera patientrum / avdelningar
  • Återvinningsområden
  • Behandlingsrum
  • Enkelrum patientrum

Hygienisk utmaning

 • Typ av fläck: Damm, kroppsvätskor och bakterier
 • Rengöringsfrekvens: Frekvent
 • Typ av rengöring: Kemtvätt, våtavtorkning, desinfektion och ånga

Lösning

 • Använd ett ljudabsorberande tak
 • Använd väggabsorbenter på minst en vägg
 • Applicera bra ljudisolering mellan rummen
 • Använd ljudabsorberande tak och väggabsorbenter i korridoren utanför rummet

Rekommenderade produkter 

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Focus - Akusto Wall A
Combison   Akusto Wall C
Hygiene Meditec A   Hygiene Performance Care Wall 
Hygiene Meditec E    
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E    
Hygiene Performance A    
Hygiene Protec A    
Hygiene Protec Ds